وب‌‏سایت Clearwisdom مقالات را صرفاً بر مبنای توانایی آن‌‏ها در آشکار ساختن حقیقت، به‌‏طور مثبت تأثیر گذاشتن بر حالت‌‏های تزکیه‌‏ی تمرین‌‏کنندگان، و اعتباربخشیدن به فالون دافا انتخاب و ویرایش می‌‏کند. این وب‌‏سایت مسئول بررسی پیشینه‌‏ی نویسندگان نیست، و گذشته از این، باید توجه داشت که منتشر شدن مقالات بر روی وب‌‏سایت Clearwisdom نشانگر این نیست که نویسندگان چه اندازه خوب تزکیه کرده‌‏اند. ما از تمرین‌‏کنندگان تقاضا داریم که به هنگام خواندن مقالات منتشر شده، لطفاً این موضوع را در نظر داشته باشند.

ویراستاران وب‌‏سایت Clearwisdom

۳ دسامبر ۲۰۰۹