مراقب "پرورش اهریمنان در ذهن خود فرد" باشید

فرصتی پیدا کردم تا نیمه‌ی اول مقاله‌هایی را که وب‌سایت مینگ‌هویی برایم ارسال کرده بود بخوانم. مقاله‌ها نسبتاً خوب نوشته شده‌اند، و گرچه درک‌ها محدود هستند، به‌طوری‌که برخی درک‌ها از اصول فا و ساختار کیهان نادقیق بوده و لحن و بیان آنها نسبتاً پرزرق و برق و پرجلوه است، اما نقطه‌ی شروع آنها خوب است و می‌توانند دسته دسته منتشر شوند.

در خصوص نام‌های مستعاری که برای مقاله‌ها استفاده شده و شکلی که برخی از افراد رابط محلی استفاده کردند تا مقاله‌ها به انتشار برسند، لحن و بیان آنها واقعاً صحیح نبوده است—چیزهایی گفته‌اند نظیر اینکه برخی مقاله‌ها از نُه شرح و تفسیر پیشی گرفته‌اند، برخی به وضعیتی از روشن‌بینی رسیده‌اند، یا چیزهایی نظیر [اینکه برخی مقاله‌ها] مریدان دافای دنیا را به ارتفاع‌های جدید و فراتر هدایت خواهند کرد، و یا اینکه چگونه نوشته‌ی آنها توسط خدایان تقویت شده است. مایلم که در اینجا با جدیت تمام متذکر شوم: اجازه ندهید که فقط به خاطر اینکه این یا آن کار را انجام داده‌اید وابستگی‌های بشری، بیش از حد بزرگ شده و از کنترل خارج شوند. تنها کسی که می‌تواند پیشرفت مریدان دافا را راهنمایی کند استاد است.

خوشبختانه، با این حال، مقاله‌ها معقول و عقلانی هستند— فقط اینکه از آنها بخواهید که بیان‌شان در مقاله‌ها خیلی پر آب و تاب و پرجلوه نباشد، چون هر چه باشد آنها افرادی‌اند که در حال تزکیه هستند. وگرنه، حتی اگر در حال انجام کارهای خوب باشند، باز هم خدایان به آنها به دیده‌ی تحقیر می‌نگرند.

لی هنگجی
۸ دسامبر ۲۰۱۱