(Minghui.org) برخی از افراد نام «فالون دافا» را غصب کرده و در نیوزلند یک به‌اصطلاح «انجمن ‌تأسیس‌شدۀ فالون دافا رِن شوئه» به ثبت رساندند و بعداً در اوت 2011 آن را به «انجمن ‌تأسیس‌شدۀ مردم فالون دافا» تغییر نام دادند. این سازمان نه‌تنها از سوی انجمن فالون دافای نیوزلند تأیید نشد، بلکه از سوی استاد لی هنگجی نیز به رسمیت شناخته نشده است. رخنه کردن و فعالیت‌های جاسوسی که در خارج از چین توسط سازمان‌های جاسوسی‌ای انجام می‌شود که در پشت پرده تحت کنترل حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) هستند یا از سوی خود ح.ک.چ کنترل می‌شوند، تهدیدی برای امنیت ملی آن کشورِ مورد نظر و همچنین امنیت شاگردان محلی فالون گونگ به‌شمار می‌رود. اینجا توجه بخش‌های مربوطه و مردم را به این موضوع جلب می‌کنیم  تا به این مسئله با اولویت بالا رسیدگی کرده و به آنها تأکید می‌کنیم که نسبت به آن اقدام مناسب انجام دهند.

سازمان فوق‌الذکر در 15 آوریل 2011 در نیوزلند به ثبت رسید. اعضای اصلی آن عبارتند از:

1. ژنگ لیو (که با نام سَم لیو نیز شناخته می‌شود)، رئیس

2. لِی لیو (که با نام رِی لیو نیز شناخته می‌شود)، منشی

3. ژنگ شنگ یه (که با نام جَکی یه نیز شناخته می‌شود)، خزانه‌دار

4. اَنجلا یو

5. چوآن هویی یه (که با نام تاکی یه نیز شناخته می‌شود)

6. تانگ کای

7. فرانک لین

8. ویل لو

9. تامی تان

10. دانا یو

11. شووِن یه (که با نام وینی یه نیز شناخته می‌شود)

12. جِین روآن

13. اندی لی

14. وانلینگ زو (که با نام لیزا زو نیز شناخته می‌شود)

15. آرون هوانگ

16. زیچینگ لی (که با نام لیز لی نیز شناخته می‌شود)

17. جِف سو

18. یاندینگ سونگ (که با نام یانی سونگ نیز شناخته می‌شود)

19. روکی فانگ

20. میشلا لی

ژنگ لیو (که با نام سَم لیو نیز شناخته می‌شود) در 13 ژوئیۀ 2010 شرکتی با نام انجمن به‌ثبت رسیدۀ چیه‌موکراسی در اوکلند نیوزلند به ثبت رساند. در 3 دسامبر 2010، انجمن به‌ثبت رسیدۀ چیه‌موکراسی نام خود را به انجمن به‌ثبت رسیدۀ HHP تغییر داد.

دو شرکت‌ دیگر تحت نام ژنگ لیو، رئیس به‌اصطلاح «انجمن به‌ثبت رسیدۀ مردم فالون دافا»، به‌ثبت رسیده است. نام یکی از آنها «چاپ HHPWORLD با مسئولیت محدود» است. نام دیگری «نشر و توزیع HHPWORLD با مسئولیت محدود» است.

12 اوت 2011