(Minghui.org) هشتمین فاهویی چین در وب‌سایت مینگهویی از ۱۵ اوت ۲۰۱۱، شروع به پذیرش مقالات ارسالی خواهد کرد. آخرین مهلت برای ارسال ۱۵ سپتامبر است و سپس وب‌سایت مینگهویی پس از بررسی آنها شروع به انتشار مقالات منتخب خواهد کرد.

ازآنجاکه یک بار در سال، کنفرانس فا در مقیاسی بزرگ برگزار می‌شود، امیدواریم که شاهد تجربه‌های تزکیه و درک‌های بیشتری باشیم که در طول روند نجات مردم جهان روزانه کسب می‌شوند؛ درباره اینکه چگونه تمرین‌کنندگان وقتی که فارا مطالعه می‌کنند و شین‌شینگ‌شان را بهبود می‌بخشند، واقعاً به درون خود نگاه می‌کنند؛ درباره اینکه چگونه دافا و تزکیه در دافا را به‌طور منطقی از طریق مطالعه فا، بهتر درک می‌کنند؛ درباره اینکه چگونه، درحالی‌که تمام سعی‌شان را برای به‌خوبی مطالعه کردن فا  می‌گذارند،  افکار درست قدرتمندی را تزکیه می‌کنند، مردم را با افکار درست نجات می‌دهند، محیط تزکیه را با افکار درست اداره می‌کنند؛ و غیره. مقالات تبادل تجربه کنفرانس فای سرزمین اصلی برای ترفیع و اعتباربخشی به خود فرد یا شرح و توصیف او نیستند، بلکه برای اعتباربخشی به دافا و تقوای عظیم دافا هستند و برای اینکه محیط حتی بزرگتری به تمرین‌کنندگان برای مقایسه در مطالعه و در تزکیه ارائه دهند، تا در زمان محدود باقیمانده، بتوانند با هم باشند، تا خوش‌فکرتر و مسئولانه‌تر مردم بیشتری را نجات دهند.

نحوه ارسال مقالات و سایر جزئیات:

۱- هنگام نوشتن، هماهنگی و ارسال مقالات، لطفاً به ‌موضوع ایمنی با افکار درست توجه داشته باشید. روند نوشتن تجربه‌های تزکیه و غلبه بر مشکلات به هنگام ارسال مقالات نیز روند رشد و بهبود در تزکیه است.

۲- این فراخوان به منظور ارسال مقاله فقط برای مریدان دافا در سرزمین اصلی چین است.

۳- هنگام ارسال مقالات از آدرس ایمیل داخلی وب‌سایت استفاده کنید، لطفاً خاطرنشان کنید که در چه منطقه‌ای هستید.

۴- به منظور تسهیل در پردازش صحیح از سوی تیم ویرایش، لطفاً در هنگام ارسال مقالات قید کنید: «مقاله ارسالی برای کنفرانس فا»

۵- لطفاً مقالات را به صندوق پستی اختصاص داده شده برای کنفرانس فای سرزمین اصلی چین ارسال کنید.

۶- اگر از «صفحه وب برای ارسال مقالات به صورت آنلاین» در وب‌سایت مینگهویی استفاده می‌کنید، لطفاً منطقه خودتان، آدرس ایمیل خارج از کشور خودتان یا آدرس ایمیل داخلی مینگهویی را به‌وضوح مشخص کنید تا پاسخ تیم ویرایش و ارتباطات به سهولت انجام شوند.

آخرین مهلت برای ارسال ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۱ است.

۱۵ اوت ۲۰۱۱