ذهنی هشیار را حفظ کنید

هیچ امید کاذبی درباره‌ی ح.ک.چ پلید در سر نداشته باشید. این اهریمن شرور به اینجا آمد تا بشریت را نابود کند. همان‌‏طور که حقایق را روشن می‌کنید، باید مردم دنیا را بر آن دارید که سرشت آن را به‌طور واضح ببینند. مریدان دافا نباید هیچ وهم و خیالی درباره‌ی آن داشته باشند. آن، جان میلیون‌ها مرید دافا را در طول این سال‌های شکنجه و آزار گرفته است. و این حزب شرور در طول یک قرن مجموعاً صدها میلیون نفر را در اطراف دنیا به قتل رسانده است. شبح پلید پشت حزب شرور از مردم این دنیا استفاده کرده تا به دیگران آسیب برسانند. اگر آنهایی که تحت سلطه‌ی این حزب شرور زندگی می‌کنند بتوانند از عهده‌ی این برآیند که ماهیت آن را تشخیص دهند، برای آنها امیدی وجود دارد. آنهایی که از رها کردن آن امتناع می‌‌ورزند، در این از بین رفتن گسترده به همراه آن منهدم خواهند شد. مریدان دافا باید در همان حال که در انجام سه کار بهترین سعی خود را می‌کنند ذهنی هشیار را حفظ کنند.

این حزب شرور به مدت یک قرن کامل، پیوسته دروغ‌هایش را تغییر داده است تا تغییر چهره دهد و به مردم آسیب برساند. مردم دنیا اکنون ماهیت آن را دیده‌اند. مریدان دافا در حالی‌که مورد شکنجه و آزار واقع شده‌اند، واقعاً سرشت آن را در سطح عمیق‌تری دریافته‌اند. تا زمانی که این حزب شرور هنوز وجود داشته باشد، سرشتش هرگز تغییر نخواهد کرد.

اصول اصلاح فا بر اساس چیزهایی که در دنیای بشری روی می‌دهد تغییر نخواهند کرد. تزکیه و نجات مردم مأموریت‌های باعظمت مریدان دافا هستند. امیدوارم در رابطه با چیزهایی که باقی مانده به خوبی عمل کنید. از رفتن در مسیر الوهیت چیز زیادی باقی نمانده است.

لی هنگجی
۶ نوامبر ۲۰۱۲