(Minghui.org) در تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۱۲، سازمان جهانی بررسی آزار و شکنجه‌ی فالون گونگ (WOIPFG) سندی با عنوان "گزارش تحقیق درباره‌ی منبع اجساد برای نمونه‌های انسانیِ پلاستینه‌‌شده" منتشر نمود. این گزارش با ارائه‌ی شواهد بسیار زیادی جنایات حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) را در کشتار تمرین‌کنندگان فالون گونگ و دیگر زندانیان عقیده، و متعاقب آن پلاستینه‌‌سازیاجساد آنها برای نمایشگاه‌ها به‌منظور کسب سود را فاش نمود.

این جنایات بعد از سال ۲۰۰۰ شروع شد، زمانی که اوج شکنجه و کشتار تعداد بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ بود که به‏‌طور غیرقانونی بازداشت شده و از کنار گذاشتن عقیده‌ی خود امتناع ورزیده بودند. بررسی WOIPFG نشان می‌دهد که بخش امنیت عمومی حزب کمونیست چین، معاونت دادستانی و سیستم دادگاه‌ها، تحت هدایت لو گان و ژو یونگ‌کانگ که به طور متوالی در مقام سرپرستی کمیته‌ی مرکزی سیاسی و حقوقی بوده‌اند، دپارتمان‌های اصلی بودند که آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ را انجام می‌دادند. این دپارتمان‌ها بخش‌های تأمین‌کننده‌ی "اجساد تازه" شدند. بو شیلای، عضو دفتر سیاسی مرکزی و دبیر شعبه‌ی چونگ‌چینگ حزب کمونیست، و همسر وی، گو کایلای، مظنونین اصلی سازمان‌دهی کشتارها هستند. شواهد همچنین حکایت از این دارد که سایر زندانیان عقیده نیز به این منظور کشته شده‌اند.

در شیوه‌های انجام شده بوسیله‌ی واحدهای دولتی تحت کنترل ح.ک.چ، بعد از اینکه اعضاء بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ که هنوز زنده بودند برای جراحی‌های پیوند عضو برداشته می‌شدند، یا بعد از اینکه از آنها در آزمایشات روند مرگ بدن انسان استفاده می‌شد، اجساد آن‌ها بوسیله‌ی روشی به‌نام پلاستینه‌سازی نگهداری شده و تبدیل به نمونه‌های انسانی برای فروش و نمایش در سراسر جهان می‌شدند. ح.ک.چ کشور چین را به بزرگترین پایگاه فراوری اجساد انسانی در جهان تبدیل کرده است.

 
متن گزارش به‌زبان چینی - نسخه آنلاین (فایل گرافیکی در ۲۰ صفحه)

پیوست: متن کامل گزارش تحقیق درباره‌ی منابع اجساد برای نمونه‌های انسانی پلاستینه‌شده (به‌زبان چینی): فایل PDF ‌‌‏(۷۱۷ کیلو بایت)