(Minghui.org) سازمان جهانی بررسی آزار و شکنجه فالون گونگ (WOIPFG) به‌عنوان بخشی ازبررسی‌های جاری خود در زمینه‌ی برداشت زنده‌ی عضو از بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین، به‌تازگی مکالمه‌های ضبط‌شده‌ای را منتشر کرد. این شامل پرونده‌هایی در رابطه با لی چانگچون (عضو دفتر سیاسی اصلی حزب کمونیست چین)، ژو یونگ‌کانگ (عضو دفتر سیاسی اصلی)، چن رونگ‌‌شان (رئیس بخش پیوند عضو در بیمارستان ۲۰۵ PLA) و نیز مقامات بیمارستان ۳۰۷ PLA و دادگاه‌های وابسته به این جنایات هستند. این پرونده‌ها شواهد بیشتری از شقاوت و بی‌رحمی ح.ک.چ ارائه می‌دهند.

بررسی ۱

مأموران تحقیق با تلفن همراه چن رونگ‌شان (13841666988) تماس گرفتند و در ارتباط با گروه عملیاتی تحقیقات در زمینه‌ی وانگ لیجون، سوالاتی را مطرح کردند. در حین مکالمه، چن ‌‏تأیید کرد که اندام‌های پیوندی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ هستند و اینکه دادگاه این موارد را اداره کرده است.

 

چن: بفرمایید؟

مأمور تحقیق: چن رونگ‌شان؟ رئیس سابق بخش پیوند بیمارستان ۲۰۵ PLA (ارتش آزادی‌بخش خلق)؟

چن: بله، شما؟

مأمور تحقیق: من از "گروه عملیاتی تحقیقات داخلی در زمینه‌ی وانگ لیجون" تماس می‌گیرم.

چن: آه...

...

مأمور تحقیق: او یک پروژه‌ی پیوندِ پس از تزریق داشت و در این رابطه با بیمارستان ۲۰۵ PLA همکاری می‌کرد. ممکن است در این رابطه اطلاعات بیشتری به ما بدهید؟

چن: آه...

مأمور تحقیق: می‌خواهیم تأیید کنیم که شما در این رابطه با او همکاری داشته‌اید.

چن: نه فقط ما، بلکه "دانشگاه پزشکی چین" هم در این امر درگیر بود.

مأمور تحقیق: وانگ به ما گفت که برخی از اندام‌ها از تمرین‌کنندگان زندانی‌شده‌ی فالون گونگ بوده‌اند. می‌توانید این را تأیید کنید؟

چن: دادگاه اجازه‌ی این کار را داده بود.

مأمور تحقیق: منظورتان این است که مقامات دادگاه در این امر درگیر بوده‌اند؟

چن: بله.

بررسی ۲

یکی از مأموران تحقیق از طرف منشی وانگ جیا، نائب‌رئیس بخش بهداشت منطقه‌ی نظامی شن‌یانگ، با چن رونگ‌شان تماس گرفت. وانگ جیا رئیس سابق بیمارستان ۲۰۵ PLA است. چن به‌وضوح اظهار کرد که پیوندهای انجام‌شده با اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ را محرمانه نگه خواهد داشت.

 

چن: بله بفرمایید.

مأمور تحقیق: چن رونگ‌شان؟ رئیس سابق بخش پیوند بیمارستان ۲۰۵ PLA؟

چن: شما؟

مأمور تحقیق: من منشی وانگ جیا، نائب‌رئیس بخش بهداشت منطقه‌ی نظامی شن‌یانگ هستم. وانگ جیا از من خواستند تا با شما تماس بگیرم و این پیام را به شما برسانم.

چن: آه، بفرمایید.

مأمور تحقیق: صرفنظر از اینکه کدام مقام دولتی از شما درباره‌ی اندام‌هایی سوال کند که از تمرین‌کنندگان فالون گونگ برداشته شده و در عمل پیوند استفاده شده‌اند، شما نمی‌توانید هیچ‌چیزی در این مورد به آنها بگویید. آیا ‌‏تأیید می‌کنید؟

چن: بله، تأیید می‌کنم.

...

مأمور تحقیق: خوب است. اگر ممکن است، لطفاً به کارکنان پزشکی بخش‌های دیگر نیز اطلاع دهید.

چن: به آنها درباره‌ی این می‌گویم.

مأمور تحقیق: خوب است.

چن: انجام می‌شود. ممنون.

مأمور تحقیق: خواهش می‌کنم.

 

یکی دیگر از بررسی‌ها در رابطه‌ با کارکنان و رئیس "دادگاه میانی شهر جین‌ژو" بود. مأمور تحقیق گفت، "ما از سال ۲۰۰۱ به‌واسطه‌ی مرکز بازداشت دادگاه، از تمرین‌کنندگان جوان و سالم فالون گونگ کلیه بدست آورده‌ایم. تعداد [این کلیه‌ها] در حال حاضر خیلی محدود است. می‌خواهیم بدانیم که آیا دادگاه شما می‌تواند آنها را برای ما مهیا کند"؟ فرد مسئول پاسخ داد، "این به طرف شما بستگی دارد و شما باید با مقامات ارشد خود صحبت کنید. اگر طرف شما خوب عمل کند، ما می‌توانیم به کارمان ادامه دهیم. این موضوع را به رئیس دادگاه‌مان اطلاع می‌دهم. اگر مشکلی نباشد، او شما را در جریان می‌گذارد". از لحن صدای مأمور دادگاه قابل تشخیص بود که چنین درخواست‌هایی یک امر معمول و عادی هستند، و نشان می‌داد که این نوع برداشت زنده‌ی اعضای بدن برای مدت زمان طولانی انجام گرفته است.

از سال ۲۰۰۶، WOIPFG بررسی‌ها و تحقیقات عمیق و منظمی در زمینه‌ی برداشت زنده‌ی اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ به عمل آورده است. تأیید شد که چنین مواردی اتفاق افتاده است. اندام‌ها عمدتاً از تمرین‌کنندگانی بودند که پس از رفتن برای دادخواهی بازداشت شدند و آنهایی که نام خود را فاش نکردند. بعد از اینکه هویت واقعی آنها پاک شد، به این تمرین‌کنندگان شماره‌ای اختصاص دادند و پیش از برداشت اعضای بدن، هویت‌ها و اطلاعات جعلی به آنها الصاق کردند. این جنایت‌ها در حوالی سال ۲۰۰۳ به اوج خود رسید و در آن زمان به‌صورت نیمه‌علنی انجام می‌شد. مدتی بعد، این نوع فعالیت‌ها حالت مخفیانه‌تری به خود گرفت اما همچنان ادامه پیدا کرد.

در فایل‌های صوتی ضبط‌شده، از جمله موارد قابل توجه این بود که ژو یونگ‌کانگ (رئیس کمیته‌ی سیاسی و حقوقی) در برداشت زنده‌ی اعضای بدن سرپرستی را برعهده دارد. زمانی که یکی از مأموران تحقیق به‌عنوان منشی لو گان (رئیس سابق کمیته‌ی سیاسی و حقوقی) با لی چانگچون تماس گرفت، لی چانگچون قاطعانه گفت، "ژو یونگ‌کانگ مسئول این است و او از جزئیات باخبر است".