(Minghui.org) نسخه انگلیسی وب‌سایت Falundafa.org  بهسازی و بازنشر شد. این سایت جدید حس و ظاهر ساده‌تر و  وضوح بیشتری دارد و اصلاحاتی در محتوایش صورت گرفته است. تنها محتوای فالون دافا، همچنین مطالب معرفی فالون دافا و اطلاعات مکان‌های تمرین تغییر نکرده‌اند.

محتوای دافا، کتاب‌های فالون دافا، متون دافا که به‌شکل کتاب درنیامده‌اند، سخنرانی‌های ضبط شده استاد لی هنگجی، ویدئوهای آموزش تمرین‌ها و موسیقی تمرین را شامل می‌شود.

از همگی دعوت می‌کنیم از این نسخه انگلیسی جدید وب‌سایت Falundafa.org دیدن کنند. اگر برای نوسازی سایت Falundafa.org به سایر زبان‌ها، نیاز به کمکی بود، لطفاً ازطریق آدرس ایمیل feedback@minghui.org با هیئت تحریریه مینگهویی تماس بگیرید.

هیئت تحریریه مینگهویی
25 فوریه 2012