(Minghui.org) بعد از نشست کنگره‌ی حزب کمونیست چین (ح.‌ک.‌چ)، رویدادهای جالب توجه زیادی اتفاق افتاده ‌است. دنیا بر روی پکن متمرکز شده‌ است. ما به عنوان تمرین‌کنندگان، می‌دانیم که اینها قسمتی از نظم و ترتیب اصلاح فا هستند و قسمتی از تغییرات در اقلیم کیهانی است.

اخیراً ح.ک.چ خبری را پخش کرد مبنی بر اینکه "کمیته‌ی سیاسی و حقوقی" دولت مرکزی تصمیم گرفته است همه‌ی دبیران محلی حزب را در یک مکان متمرکز "تعلیم دهد". اولین جلسه آموزشی در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۱۲ در پکن آغاز شد. این آموزش در مقیاس بزرگ، در پایان ماه آوریل شروع خواهد شد و قرار است بیش از ۳۳۰۰ دبیر ح.ک.چ از سطح استان، شهر و شهرستان به "آموزش" بپیوندند. درک من این است که این فقط استراتژی حزب برای به تأخیر انداختن جنبش "خروج از ح.ک.چ" است.

تقریبا تمام دبیران ح.ک.چ افراد کلیدی از اداره‌ی۶۱۰ در سطوح مختلف هستند و یا از سران شروری که تمرین‌کنندگان دافا را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. آنها همچنین دست‌های سیاهی هستند که سیستم قضایی را تحت تأثیر قرار می‌‌دهند و نیز مجریان سیاست آزار و اذیت ح.ک.چ هستند. با اطلاعاتی که روی سایت مینگهویی (Minghui.org) قرار داده شده، بسیاری از جنایات این دبیران ح.‌ک.‌چ افشا شده است. آنها قطعاً برای جنایاتی که مرتکب شده‌اند مجازات خواهند شد.

در اینجا، می‌خواهم به هم‌تمرین‌کنندگان تذکر دهم، به خصوص کسانی که در نزدیکی پکن زندگی می‌کنند، ما باید بطور مکرر افکار درست بفرستیم و این فرصت بزرگ را برای از بین بردن کامل اهریمن غنیمت بشماریم و به آن اجازه‌ ندهیم که فرصتی برای تجدید نیرو پیدا کند.

 در مواجهه با تغییرات در جهان، به خصوص تغییراتی که در پکن اتفاق می‌افتد، تمرین‌کنندگان باید هشیار باقی بمانند و به یاد داشته باشند ماموریت ما نجات موجودات ذی‌شعور است. نباید هرگز تحت تأثیر وقایع خارجی قرار بگیریم. نباید هیجان‌زده شویم یا به چیزی امیدوار شویم. ما باید سه کار را به خوبی و با ذهنی آرام انجام دهیم و سهل‌انگاری نکنیم. ما نباید بر روی تغییرات خارجی و یا فردی از میان مردم عادی حساب کنیم و نباید انتظار داشته باشیم که ح.ک.چ تغییرکند. به یاد داشته باشید، ما شخصیت‌های اصلی این نمایش تاریخی هستیم. ح.ک.چ مرتکب چنان جرم بزرگی شده است که هیچ راهی برای گریز ندارد. آسمان پیش از این معین ساخته است که ح.ک.چ از بین می‌رود. ما فقط با استفاده از این حوادث در جامعه عادی می‌خواهیم مردم بیشتری را نجات دهیم.

بنابراین، مهم نیست چه اتفاقی می‌افتد، ما نباید تحت تأثیر قرار بگیریم. مهم‌ترین چیز این است که از زمان، برای نجات مردم بیشتر استفاده کنیم. من این مقاله را برای هم‌‌تمرین‌کنندگان نوشتم تا این نکته را به آنها خاطرنشان کنم.

در نهایت، می‌خواهم تا بیانات استاد را با هم‌تمرین‌کنندگان سهیم شوم:

"... این فای کیهان است، بنابراین اگر انسانها بخواهند به آن حمله کنند فکر می‌کنید می‌توانند به آن حمله کنند؟ و اگر موجودات بشری بخواهند نیک‌نامی ما را اعاده کنند فکر می‌کنید می‌توانند نیک‌نامی ما را اعاده کنند؟ انسانها شایستگی این را ندارند! چطور می‌توانید امیدتان را به یک فرد عادی ببندید؟ شما مریدان دافا هستید!" ("سفر به شمال آمریکا برای آموزش فا")