(Minghui.org) اخیراً در مطالعه فا و انجام سه‌کار کوشا نبوده‌ام. وابستگی‌هایم ناگهان خودشان را نشان دادند. برخی از وابستگی‌هایی که فکر می‌کردم تقریباً رفته باشند، در عوض به شکل خیلی قوی ظاهر شدند. درباره‌ی آن ناراحت هستم، و هر روز یک قلب سنگین دارم، که باعث احساس خستگی و کسلی من می‌شود. من اغلب اوقات کسل هستم و چرت می‌زنم، حتی پس از خوابیدن برای مدت زمان طولانی. در گذشته من این مشکل را نداشتم حتی زمانی که فقط به‌مدت ۵ ساعت در هر شب می‌خوابیدم. افکار درستم به قدرتمندی گذشته نیستند، و غمگین هستم.

متوجه شدم که نقاط ضعف بزرگی دارم که عوامل شیطانی از آن بهره‌ جسته‌اند. این منجر به وضعیت کنونی‌ام شده ‌است. یکبار به درون نگاه کردم و بسیاری از وابستگی‌ها را پیدا کردم شامل حسادت، رقابت‌جویی، شوق و اشتیاق، خودنمایی، وابستگی به شهرت و ثروت، حقیر دیدن دیگران، خود را عاری از خطا در نظر گرفتن، تکبر، و اجازه انتقاد به دیگران ندادن. زمانی‌که عمیقاً به درون نگاه‌ کردم شوکه شدم. اما پس از جستجوی بیشتر، دریافتم که در پشت نگاه به درون برای یافتن این وابستگی‌ها، قصدی از طلب‌کردن ذهنی آرام در سطح یک فرد عادی وجود داشت. به این ترتیب، من در ظاهر احساس راحتی پیدا می‌کردم، و به یک وضعیت "آرام" جسمی و ذهنی می‌رسیدم، تا از تضادها بر حذر باشم.

به نظر می‌رسید که برای از بین بردن وابستگی‌هایم به درون نگاه می‌کردم، اما نیت من خالص نبود – آنچه که در پشت تمام اینها قرار داشت این بود که می‌خواستم راحت باشم. این در واقع خودخواهانه است؛ این یک وابستگی مخفی و پنهان بود.

لطفاً به هر چیزی که نادرست است اشاره ‌کنید.