(Minghui.org)

دافا به‌طور گسترده اشاعه یافته است و می‌‌‌‏تواند همه‌ی موجودات ذی‌‌‏شعور قابل نجات را نجات دهد. عنوان "مرید دافای دوره‌ی اصلاح فا" عنوانی بسیار پرارزش است. با این حال همیشه بعضی افراد از مکان‌های مختلف هستند که تمایلی به این ندارند که منطقی و معقول شوند و واقعاً خود را تزکیه کنند. آنها خود را مرید دافا می‌نامند، اما مدت‌هاست که در گیجی به سر می‌برند. هر زمان که فرصت پیش می‌آید، نامعقول و غیرمتعارف می‌شوند، خودنمایی می‌کنند، سعی می‌کنند از وضعیت‌ها سوءاستفاده کنند، چیز جدیدی می‌سازند تا متفاوت باشند، یا از رویکردهای دیگری برای ارضای امیال بشری خود از طریق دافا استفاده می‌کنند. در نتیجه، نه تنها نمی‌توانند جوهر حقیقی تزکیه‌ی دافا را دریافت کنند، بلکه از نظر داخلی (در میان مریدان) در نقش اختلال عمل می‌کنند و از نظر بیرونی، خوشنامی دافا و مریدان دافا را خدشه‌دار می‌کنند. در هر مرحله چنین افرادی در مکان‌های مختلف وجود داشته‌اند، و در اصل به شیوه‌ای عمل کرده‌اند که به مأموران ویژه، تبهکاران، و اداره‌ی ۶۱۰ ح.ک.چ– که تحت کنترل نیروهای کهن هستند– یاری می‌رسانند و به آن نهادها کمک کرده‌اند که به اهداف خود برسند.

برای مثال، وقتی مأموران بی‌شرم ح.ک.چ وب‌سایت‌های پلیدی ایجاد کردند، این افراد خیلی زود دنباله‌روی کردند. آنها نه تنها خود را تباه کردند، بلکه به ترویج آن وب‌سایت‌های پلید کمک کرده و دیگران را نیز تباه کردند. وقتی تبهکاران ح.ک.چ، به‌اصطلاح تالارهای گفتگو، وبلاگ‌ها، اتاق‌های گفتگوی QQ و مانند اینها را ایجاد کردند، بعضی افراد بلافاصله پیروی کرده و در دام نوعی شخصیت‌پرستی می‌افتادند، به کسی پول اهدا می‌کردند تا به‌اصطلاح "گناهان را پاک کنند"، یا از طرف آنها وجه جمع‌آوری می‌کردند... وقتی بعضی افراد به اعضای خانواده‌ی استاد وابسته می‌شوند، عده‌ای تحت نام و لوای دختر استاد، خود را در نظر دیگران بالا می‌برند و دیگران را با فریب به کارهای اشتباه می‌کشانند. وقتی وابستگی بعضی افراد به ترس باقی می‌ماند، تبهکاران ح.ک.چ به آنها "کمک" می‌کنند که دافا را ترک کرده و به دنبال مذاهبی بروند که تجسم واقعی عصر پایان قانون هستند. چنین چیزهایی، محلی برای مداخله‌ی شیطانی ایجاد می‌کند و آن را موثر می‌سازد. مأموران بی‌شرم ح.ک.چ باید آنچه که می‌کارند را درو کنند، و این چیزی است که توسط قوانین فای کیهان تعیین شده است. اما درباره‌ی آن افرادی که فا را کسب کردند اما به خاطر اینکه نتوانستند معقول شوند نابود شدند، [درباره‌ی آنها] چطور– آیا آنها نیز آن چیزهایی را که کاشته‌اند درو نخواهند کرد؟ آیا آنها در حال ایجاد مانع برای نجات مردم نیستند؟ آیا این چیزی است که خود واقعی و خودآگاه اصلی شما، چنانچه هشیار و روشن بود، می‌خواست؟ چرا اصرار دارید مسیر تباهی‌ای را که دیگران قبل از شما رفته‌اند بروید، به جای اینکه از درس‌های آنها یاد بگیرید؟

استاد در آموزش فای بیستمین سالروز بیان کردند، "در هر روزی که تاریخ قرار باشد به پایان برسد، آن روز به هیچ وجه نمی‌تواند به تأخیر بیفتد. فقط بر روی چیزهای خاص یا آنچه که در روند نمایان می‌شود می‌توان تغییراتی اعمال کرد. چیزهایی که خوب انجام نشده باشند بر روی امور بعدی تأثیر خواهند داشت، اما این چارچوب‌ِ زمانی کل نمی‌تواند بسط یابد. این موضوعی از نیکخواه بودن یا نبودن استاد نیست. واقعیت این است که در انتها، اگر هر چیزی که نجات یافته یا دوباره شکل‌داده شده باشد، چیزی نباشد که من می‌خواهم یا به استاندارد من نرسد، بیهوده بوده است زیرا می‌بایست نابود شود. از این زمان نمی‌توان فراتر رفت. بنابراین، برای موجوداتی که نمی‌‌‌‏توانند نجات یابند، صرفاً‌ به همان صورت است."

تا زمانی که اصلاح فا تمام نشده باشد، هنوز برای آنهایی که خوب عمل نکرده‌اند فرصتی وجود دارد تا [به دافا] برگردند و به خوبی عمل کنند. اما آنها باید بدانند که برای زمانی که به آنها داده شده است ارزش قائل شوند و درک کنند که فقط با یاد گرفتن اینکه چگونه بر مبنای فا تزکیه کنند از عهده‌ی این برخواهند آمد که واقعاً خوب عمل کنند.

استاد مکرراً به ما گفته‌اند که در تزکیه‌ی دافا، خودآگاه اصلی فرد باید قوی باشد و باید با افکار صحیح تزکیه کرد. در غیر این‌صورت نمی‌توان تزکیه کرد. مریدان دافایی که تزکیه‌ی حقیقی انجام می‌دهند می‌دانند که اگر غیر از این عمل کنند معادل نپیمودن مسیر صحیحی است که استاد نظم و ترتیب داده‌اند، و اینکه، در غیر این‌صورت، فقط می‌توانند مسیر نظم و ترتیب داده شده توسط نیروهای کهن را بپیمایند. در چنان حالتی، نه تنها نمی‌توانستند نجات یابند، بلکه هیچ راهی نیز نمی‌داشتند که پیمان‌های مقدسی را که مدت‌ها پیش با استاد بستند به انجام برسانند. امیدواریم که تمام تمرین‌‌‏کنندگان و مریدان دافا فا را مطالعه کنند و فا را کسب کنند، و به طور مرتب افکار درست بفرستند، زیرا فقط زمانی که خودآگاه اصلی شما قوی باشد و معقول باشید و ذهنی روشن داشته باشید می‌توانید واقعاً قلب خود را تزکیه کنید؛ می‌توانید نظم و ترتیب‌های نیروهای کهن را نفی کنید؛ دیگر زیر کنترل مأموران بی‌شرم ح.ک.چ قرار نگیرید؛ و سه کاری که استاد لازم دانسته‌اند را به شکلی محکم به خوبی انجام دهید.

۱۲ ژوئیه ۲۰۱۲