[Minghui.org] مجموعه‌ای داستانی و دنباله‌دار که توسط اِپُک تایمز و سایر رسانه‌ها به رشته‌ی تحریر درآمد، اخیراً از نشریه‌ی آنلاین آنها حذف شد. این مسئله برای تمام تمرین‌کنندگان دافایی که مستقیماً در این امر درگیر بودند یا درباره‌ی آن می‌دانستند یا شنیده بودند، ایجاب می‌کند که به طور جدی درباره‌ی آن فکر کنند. چرا آن مطالب نوشته شدند؟ چرا تمرین‌کنندگان بسیار زیادی آنها را مشتاقانه به دیگران توصیه کرده و رواج می‌دادند؟ آیا این افراد هنوز در حالت یک تزکیه‌کننده بودند؟ چرا وضعیت پیوسته بدتر شد؟

این نوشته‌ها کلمات استاد را به عنوان کلمات خود به کار می‌بردند، فای استاد را با درک خود درمی‌آمیختند، و حتی از افراد دعوت می‌کردند که از نویسنده، "سخت‌ترین سوالات و پرسش‌هایی را که نمی‌توانند پاسخی برای آنها بیابند بپرسند"، تا نویسنده "به طور جامع آنها را پاسخ دهد". گرچه این اولین باری نیست که افراد به این صورت عمل کرده‌اند و چنین موضوعی اتفاق افتاده است، و اگرچه فقط یک نفر در این موضوع درگیر نبوده است، این نوع رویداد به‌طرز خاصی بد است: به منزله‌ی دزدی ادبی از فا و تضعیف فا است.

فایی که استاد به مریدان دافا آموزش داده است قانون حقیقی‌ای است که هیچ کسی در سراسر تاریخ آموزش نداده است. آن شامل تصویر واقعی کیهان جدید آینده است و دربردارنده‌ی اسراری است که حتی موجودات خداییِ گذشته نمی‌دانستند. اگر فردی هنوز در حالت یک مرید دافا باشد، نسبت به فایی که استاد آموزش داده است احساسی حاکی از قدردانی و احترامی توأم با فروتنی خواهد داشت، شین‌‏شینگ خود را با "در نظر گرفتن فا به عنوان معلم" به طور محکم تزکیه خواهد کرد، و اعتباربخشی به دافا و نجات موجودات ذی‌شعور را اولین اولویت قرار خواهد داد. او با دزدی ادبی از فا اقدام به اعتبار بخشیدن به خودش نخواهد کرد؛ از فای حقیقی استاد به عنوان راهی برای راغب کردن دیگران به پیروی از خود استفاده نخواهد کرد؛ با دیدن، شنیدن یا کسب نوعی بینش جدید گمراه نخواهد شد؛ و با کوچک‌ترین وسوسه‌ای به‌راحتی به نوسان درنیامده و از آن کسانی که عاشق اغراق هستند، کسانی که جرئت می‌کنند هر چیزی بگویند، و کسانی که وقتی چیزهای معینی را با چشم آسمانی‌شان می‌بینند نمی‌توانند آن را اداره کنند، پیروی نخواهد کرد.

وقتی فردی نمی‌‌‏تواند از وابستگی‌هایی بشری، مثل به راه انداختن چیزهای جدید به منظور متفاوت بودن، اعتبار بخشیدن به خود، به دنبال چیزهای جدید بودن، سرفرازی و خودنمایی، رها شود– و این برای مدتی طولانی ادامه یابد– موجودات بد در کیهان از این امر استفاده می‌برند و مداخله می‌کنند، دردسر به‌وجود می‌آورند، و مخل نجات مردم و اصلاح فا توسط استاد می‌شوند. وقتی فرد نمی‌تواند مسائل را به طور صحیح در نظر بگیرد، غالباً آنچه که در حال نابود کردن آن است چیزی بیشتر از خودش می‌باشد.

در فصل سوم جوآن فالون، استاد توضیح می‌دهند که چگونه روش‌های دروغین پدید آمده و توسعه یافته‌اند. در "کوتاهی نداشتن در سرشت بودایی" از نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر، استاد برای ما بیان می‌کنند:

در آموزش فا بارها ذکر کرده‌ام که پیدایش متون مقدس در بودیسم شاکیامونی و در دوره‌ی پایان دارما عمدتاً به‌ این‌ دلیل صورت گرفت که برخی از افراد کلمات و درک و فهم خودشان را به دارما اضافه کردند- این بزرگ‌ترین درس در تاریخ است. با این وجود برخی از مریدان صرفاً از رها کردن وابستگی‌های انسان معمولی امتناع می‌کنند. با مورد استفاده قرار گرفته شدن توسط سرشت اهریمنی وابسته بودن به خودنمایی و به‌نمایش گذاشتن فصاحت و استعدادهای ادبی‌شان به‌طور ناآگاهانه به فای بودا آسیب می‌رسانند.

در "سخنرانی در اولین کنفرانس برگزار شده در آمریکای شمالی"، استاد به ما می‌آموزند:

درباره‌ی تجربه‌های خودتان صحبت کنید. اگر می‌ترسید که به فا آسیب برسانید، می‌توانید درباره‌ی آنچه که تجربه کرده‌اید و در فا درک کرده‌اید و غیره صحبت کنید. سپس این کلمات را اضافه کنید: "معنی این فا واقعاً عمیق است. این صرفاً طوری است که من هم‌اکنون از مرحله‌ای که در تزکیه‌ام هستم آن را درک می‌کنم."

در "آموزش فا و پاسخ به پرسش‌ها در جینان" استاد بیان می‌کنند:

فای من توسط من آموزش داده می‌شود، و یکپارچه است. چیزهایی که درباره‌ی آنها صحبت می‌کنم چیزهای دافا هستند. آنچه اینجا آموزش می‌دهم دیدگاه‌های شخصی من نیستند، بنابراین وقتی به آنها اشاره می‌کنید، فقط می‌توانید بیان کنید "این چیزی است که کتاب می‌گوید"، یا "این چیزی است که معلم گفت"، که این هم خوب است. بهترین روش، خواندن از روی کتاب است. از کلمات من به عنوان کلمات خودتان استفاده نکنید، زیرا آنگاه تأثیری نخواهند داشت، و این عمل دزدی ادبی از فا است. اما شما می‌توانید درباره‌ی درک‌های خودتان صحبت کنید– این با فا فرق دارد.

آموزش‌های فای استاد کمتر از بیست سال پیش در دنیای بشری پدیدار شدند. آیا برخی مریدان، یا شاگردان، به این زودی آنها را فراموش کرده‌اند؟ وقتی که حتی هشدارها و آموزش‌های استاد در فا را فراموش کرده‌اند، و قدم به قدم آسیب به بار می‌آورند، آیا در واقع در حال تزکیه هستند؟ چگونه می‌خواهند نجات یابند و به کیهان جدید برسند؟ آیا در حال کمک به استاد هستند که فا را اصلاح کند و موجودات ذی‌شعور را نجات دهد؟ امیدواریم که تمام مریدان دافا قدر دافا را بدانند، قدر تزکیه را بدانند، و خود را به خوبی، با عقلانیت، و با افکار درست تزکیه کنند. فقط آنگاه از عهده‌ی این برخواهیم آمد که پیمان‌های مقدس خود را به انجام برسانیم.

۱۱ اوت ۲۰۱۲