(Minghui.org) تمرین‌‏کنندگان فالون دافا از سراسر دنیا کارت‌های تبریک و پیام‌هایی ارسال می‌کنند تا سال نو را به استاد محترم تبریک بگویند. آنها قدردانی‌شان را نسبت به نجات نیکخواهانه استاد ابراز می‌کنند. آنچه در ادامه می‌آید گزیده‌ای از کارت‌ها و پیام‌ها از طرف تمرین‌کنندگان در منطقه آسیا- اقیانوسیه است:

تمرین‌کنندگان فالون دافا در تایوان سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

تمرین‏کنندگان فالون دافا در کائوسیونگ، تایوان سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

تمرین‌کنندگان فالون دافا در استرالیا سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

تمرین‌کنندگان فالون دافا در دائجو، کره جنوبی سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

تمرین‌کنندگان فالون دافایی که هماهنگ‌کنندگان مراکز دستیاری در کره جنوبی هستند سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

تمرین‌کنندگان فالون دافا در شرق سئول، کره جنوبی سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در مرکز سئول، کره جنوبی سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

تمرین‌کنندگان فالون دافا در ایلسان، گیونگی- دو، کره جنوبی سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در استرالیا سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در ازاکا و منطقه پیرامون آن در ژاپن سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در "گروه تماس تلفن" در ژاپن سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در توچیگی،‌ ژاپن سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در تایلند سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در شیمانه، ژاپن سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

تمرین‌کننده یازده ساله در ژاپن سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گوید!

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در سنگاپور سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در ژاپن سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در ویتنام سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در مالزی سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در کوماموتو، ژاپن سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

 

 

تمرین‌کنندگان جوان در مدرسه مینگهویی در اندونزی سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در باتام، اندونزی سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در ایران سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در هند سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در سوون، ‌کره جنوبی سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در منطقه مرکزی ژاپن سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

تمرین‌کنندگان فالون دافا در آنسان، کره جنوبی سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

تمرین‌کنندگان فالون دافا در نواحی روستایی استرالیا سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

یک سرآشپز غیرتمرین‌کننده در ناگویا، ژاپن سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گوید!

سرآشپزی از پکن چین در ناگویای ژاپن زندگی می‌کند. او فالون دافا را تمرین نمی‌کند، اما می‌داند که فالون دافا خوب است. وقتی سال نوی ۲۰۱۳ نزدیک می‌شد، او از یک تمرین‌کننده دافا قول گرفت که از طریق وب‌سایت مینگهویی درود او را به استاد برساند!

تمرین‌کنندگان فالون دافا در منطقه مرکزی ژاپن سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

تمرین‌کنندگان فالون دافا در اندونزی سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در ایلان، تایوان سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در ماکائو سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در چیایی، تایوان سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در جزیره سایپان سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا از داتونگ، استان شان‌شی که در خارج از چین در حال تحصیل هستند سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در اندونزی سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

تمرین‌کنندگان فالون دافا در پونتیاناک، اندونزی سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در جزیره سایپان سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!