(Minghui.org) مرکز شستشوی مغزی فن‌جین در استان جی‌لین در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۲ ازهم پاشیده شد. این مرکز در ۴ سپتامبر ۲۰۱۲ توسط کمیته‌ی امور سیاسی و حقوقی جی‌لین تأسیس شد و مخصوص آزار و شکنجه‌ و "تبدیل" تمرین‌کنندگان فالون گونگ بود. این مرکز شستشوی مغزی در بازداشتِ بیش از ۴۰ تمرین‌کننده از شهر چانگ‌چون و مناطق اطراف آن مشارکت داشت. برخی از تمرین‌کنندگان به حبس در اردوگاه‌های کار اجباری تهدید شدند.

موارد زیر بعضی از روش‌های شکنجه‌ی به‌کار برده شده در مرکز شستشوی مغزی فن‌جین هستند:

۱. ایستادن ثابت طولانی‌مدت: تمرین‌کنندگان وادار می‌شدند بایستند و این وضعیت را برای مدت‌زمانی طولانی ‌حفظ کنند. هم‌زمان، آنها مجبور بودند تا فیلم‌هایی با موضوع تهمت و افتراء به فالون گونگ را تماشا کنند. کارکنان این مرکز گاهی اوقات دایره‌ای روی زمین رسم کرده و به یک تمرین‌کننده دستور می‌دادند داخل آن دایره بایستد. به همدستان دستور داده می‌شد که تمرین‌کنندگان را زیر نظر بگیرند تا از دایره خارج نشوند. ایستادن طولانی‌مدت در یک وضعیت، باعث تورم و درد در پاها، عضلات پشت ساق پا و کمر تمرین‌‌‌‏کنندگان، همچنین تکرر ادرار و افزایش فشار خون می‌شد. یک تمرین‌کننده‌ی زن ۶۰ ساله از شهرستان نان‌گان، از زانو به پایین دچار تورم شدیدی شد. فشار خونش به ۱۸۰ تا ۲۱۰ میلی‌متر جیوه رسید که بسیار بالاست و مجبور به مصرف داروی نامعلومی شد. آقای یان‌گوئوژو و خانم لی‌گویی‌یینگ نیز وادار به ایستادن طولانی‌مدت شدند.

۲. نشستن طولانی‌مدت: تمرین‌کنندگان مجبور می‌شدند بنشینند و این وضعیت را برای مدت‌زمانی طولانی ‌حفظ کنند. در طول این مدت، آن‌ها مجبور به تماشای فیلم‌هایی با موضوع تهمت و افتراء به فالون گونگ بودند.

۳. محرومیت از خواب: نگهبانان برای مدت‌زمانی طولانی تمرین‌کنندگان را از خوابیدن محروم می‌کردند. آن‌ها تمرین‌کنندگان را شستشوی مغزی داده و به آن‌ها فحاشی و توهین می‌کردند. بسیاری از تمرین‌کنندگان دچار هذیان، خستگی و ضعف می‌شدند. آقای ما گوهوا دو بار مجبور شد به خود ادرار کند و بر اثر دوره‌های شکنجه‌ی متعدد، مبتلا به فشار خون بالا شد.

۴. خوراندن اجباری دارو: تمرین‌کنندگان را اغلب وادار به بلعیدن داروهای نامعلومی می‌کردند.

۵. یخ‌زدگی: دمای هوای جی‌لین در ماه نوامبر و دسامبر، اغلب به ۲۰ درجه زیر صفر افت می‌کند. یک‌بار تمامی لباس‌های آقای گوئوژو را درآوردند و او را مجبور کردند تا در کنار پنجره‌‌ی بازی بنشیند تا یخ بزند.

۶. بستن دست و پا با طناب: دست‌ها و پاهای خانم ژانگ آیشی‌یو، با طناب به چهار ستون یک تخت آهنی بسته شد. طناب پوستش را برید و سبب درد بسیار شدیدی شد.

۷. فشاردادن و له کردن دنده‌ها: چند تن از کارکنان، تمرین‌کنندگان را با زور روی زمین می‌انداختند و به شدت دنده‌هایشان را فشرده و له می‌کردند. در عین حال، به‌طور شریرانهای داخل ران‌های تمرین‌کنندگان را فشار می‌دادند، درحالی‌که همزمان به دافا و معلمش توهین می‌کردند. فشردن و له کردن، باعث درد شدید و تورم قفسه‌ی سینه می‌شد. آقای ما گوهوا و خانم لی گویی‌یینگ به این شیوه شکنجه شدند.

۸. سیلی زدن به صورت: کارکنان به‌طور مداوم به دو طرف صورت تمرین‌کنندگان سیلی می‌زدند و هم‌زمان به آن‌ها ناسزا می‌گفتند. این شکنجه منجر به سرگیجه و وزوز گوش می‌شد. خانم لی‌گویی‌یینگ، آقای یان‌گوئوژو و خانم ژانگ آیشی‌یو با این روش مورد شکنجه قرار گرفتند.

۹. ضرب و شتم وحشیانه: چند تن از کارکنان، با ضربات مشت و لگد، تمرین‌کنندگان را به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند. تمرین‌کنندگان اغلب به زمین افتاده و از درد به خود می‌پیچیدند. تمرین‌کننده‌‌‌‌ی نان‌گان و خانم لی‌گویی‌یینگ با این روش مورد شکنجه قرار گرفتند.

 بازسازی صحنه شکنجه: ضرب و شتم وحشیانه

بازسازی صحنه شکنجه: ضرب و شتم وحشیانه

۱۰. تهمت به دافا و معلم آن: لی‌کجو که در "امتداد مسیری شیطانی روشن‌بین شده بود" برای آزار و شکنجه‌ی تمرین‌کنندگان در این مرکز شستشوی مغزی با حقوقی بالا استخدام شد. لی اغلب عکسهای معلم فالون گونگ را زیر پا لگدمال می‌کرد و به دافا ناسزا می‌گفت تا تمرین‌کنندگان را مورد تهدید و ارعاب قرار دهد. یکی دیگر از کارکنان این مرکز، لی‌شیائو‌یان، و خانم دیگری به‌نام جین، کتاب‌های دافا را پاره پاره کرده و تکه‌ها را در لباس‌ها و شلوار خانم گویی‌یینگ می‌چپاندند. آن‌ها همچنین به‌طور شریرانه‌ای به دافا و معلمش اهانت می‌کردند.

۱۱. محدودیت استفاده از توالت: تمرین‌کنندگانی که از "تبدیل شدن" اجتناب می‌کردند، اجازه نداشتند از توالت استفاده کنند.

۱۲. عدم اجازه برای شستشو، دوش گرفتن و یا شستن لباس‌ها: همدستان به تمرین‌کنندگانی که حاضر به "تبدیل" نبودند اجازه‌ی شستشو، دوش‌گرفتن، یا شستن لباس‌های‌شان را نمی‌دادند و تمرین‌کنندگان را مورد تمسخر قرار می‌دادند.

۱۳. محرومیت از ملاقات با خانواده: تمرین‌کنندگانی که حاضر به "تبدیل" نبودند از ملاقات با خانواده محروم می‌شدند.