(Minghui.org) کنفرانس تبادل تجربه‌ی تزکیه‌‌ی فالون دافای ژاپن در تاریخ ۱۱ اوت، در نیشی‌نومیا، استان هیوگو برگزار شد. شانزده تمرین‌کننده مقالات تبادل تجربه‌ی خود را در این کنفرانس ارائه دادند.

سالن کنفرانس

خانم اوتا درباره‌ی این صحبت کرد که چطور کار هماهنگی در برنامه‌های ترویج و معرفی نمایش‌های شن‌یون را بر عهده داشت و در این روند وابستگی‌هایش به منیت را رها کرد. او برای مدتی طولانی، احساساتی منفی را نسبت به یکی از تمرین‌کنندگان قدیمی در خود پرورش داده بود. پس از آن که وابستگی‌اش را به منیت رها کرد، صمیمانه از این تمرین‌کننده عذرخواهی کرد و موانعی را که میان آنها ایجاد شده بود از بین برد.

خانم ایدا تبادل تجربه‌اش را در خصوص روشنگری حقیقت در مناطق توریستی به اشتراک گذاشت. داستان‌هایش درخصوص متقاعد کردن چینی‌‌ها برای خارج شدن از حزب کمونیست واقعاً قابل توجه بودند. شگفتی این داستان‌ها باعث خنده‌ی بلند حاضران می‌شد و شفقت و نیک‌خواهی در آنها بسیاری از حاضران را به گریه وامی‌داشت.

خانم مو به کار تبلیغ و آگهی در رسانه‌های تمرین‌کنندگان مشغول است. او گفت زمانی که گروه، یک بدن واحد را شکل می‌دهد، قدرت فا تجلی می‌یابد. یک‌بار پایش صدمه دیده بود، به درون نگاه کرد و شکاف‌هایی را در تزکیه‌اش پیدا کرد. روز بعد ‌توانست از منزل خارج شود و به تلاش‌هایش ادامه دهد.

خانم اگاوا در مورد این صحبت کرد که چگونه محل تمرینی را در یک پارک عمومی راه‌اندازی کرد، کتاب‌های فالون گونگ را در چند کتاب‌فروشی‌ به ‌فروش می‌رساند و آگاهی مردم را در‌باره فالون گونگ بالا می‌برد. آقای تاکاکی تبادل تجربه‌اش را درخصوص تزکیه در زندگی روزانه و کار به اشتراک گذاشت.

چند تمرین‌کننده‌ی جدید نیز درک‌های خود را از فا به اشتراک گذاشتند. آنها فرصت به‌دست آمده برای تمرین تزکیه را گرامی می‌دارند. تمرین‌کننده‌ای قدیمی گفت که به واسطه‌ی تبادل تجربه‌ی تمرین‌کنندگان جدید‌تر، درک بهتری نسبت به عبارت "تزکیه کردن شبیه زمانی که در ابتدا تمرین تزکیه را شروع کرده بودیم" به‌دست آورده است