(Minghui.org) معانی تاریخی و باستانی نماد سواستیکا پس از جنگ جهانی دوم تا حد زیادی تحریف شده است. هیتلر و نازی‌ها این نماد مقدس، نماد بودا را برداشتند و آن را برای استفاده در مقاصد فاسد و پلیدشان دست‌کاری و تحریف کردند. اما سواستیکا از پیشینه‌ی تاریخی‌ای برخوردار است که به هزاران سال قبل برمی‌گردد، مدت‌ها پیش از آنکه نازی‌ها وجود داشته باشند. سواستیکا نمادی از سعادت، جهان و بودا است- نمادی که در فرهنگ‌های متعدد در سراسر قرون و اعصار گذشته گرامی و محترم شمرده شده است.

سواستیکاها روی مجسمه‌های بودا