(Minghui.org) به ‌مناسبت پانزدهمین روز جهانی فالون دافا، مارتین جی. والش، شهردار شهر بوستون در ایالت ماساچوست، ۱۳ مه ۲۰۱۴ را روز جهانی فالون دافا در بوستون اعلام کرد.

اعلامیه بوستون

نظر به اینکه فالون دافا که فالون گونگ نیز نامیده می‌شود، در سال ۱۹۹۲ در چین معرفی شد؛ و

نظر به اینکه هر سال، در تاریخ ۱۳ مه، روز جهانی فالون دافا در سراسر جهان جشن گرفته می‌شود؛ و

نظر به اینکه هسته اصلی‌ فالون گونگ اصول جهانی حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری است؛ و

نظر به اینکه این تمرینِ تزکیه شخصیِ جامع و آرام شامل تعالیم اخلاقی، مدیتیشن خوب و تمرین‌های ملایم است؛ و

نظر به اینکه، ایده این تمرینِ تزکیه شخصی ریشه در سه سنت معنوی چینی بودیست، دائوئیست و کنفوسیونیسم دارد؛ و

نظر به اینکه بسیاری از مردم با تلاش سخت روزانه برای زندگی کردن بر اساس این اصول و انجام تمرین‌های مدیتیشن، تغییرات عمیقی را در زندگی خود تجربه کرده‌اند؛

من مارتین جی. والش، شهردار شهر بوستون، بدین‌وسیله
۱۳ مه را به‌عنوان
روز جهانی فالون دافا

در شهر بوستون اعلام می‌کنم.

همه شهروندان بوستونی را ترغیب می‌کنم که در به‌رسمیت شناختن این تمرین معنوی چینی در شهر بوستون، با من همراه شوند.

مارتین جی. والش
 شهردار شهر بوستون
۱۳ مه ۲۰۱۴