(Minghui.org) در تاریخ ۱۹ ژوئیه یکی از مقامات سفارت چین در بوئنوس آیرس به جرم حمله به صفوف پلیس برای برهم زدن تجمع اعتراضی تمرین‌‏کنندگان فالون گونگ، بازداشت شد.

تمرین‌‏‌‏کنندگان محلی در این تجمع، هویت این مرد را وابسته نظامی سفارت چین معرفی کردند و پلیس آرژانتین هویت دیپلماتیک او را تأیید کرد.

معاون رئیس‌‏جمهوری آرژانتین، آمادو بودو، در کاخ کنگره که در آن نزدیکی قرار دارد، با شی ‌چین‌‏‌‏‌‏‌‏پینگ، رئیس حزب کمونیست چین (ح.ک.چ)، ملاقات داشت. شی ‌چین‌‏‌‏‌‏‌‏پینگ از ۱۸ تا ۲۱ ژوئیه، از کشور آرژانتین بازدید کرد.

پلیس ضدشورش آرژانتین طبق تجربیات روز گذشته، تدابیری اندیشیده و ترتیبی داده بود تا به‌‏منظور حفظ امنیت و سلامت تمرین‌کنندگان، اراذل و اوباش چینی را از تمرین‌کنندگان  فالون گونگ دور نگه دارد. آن اراذل توسط سفارت چین به منظور ایجاد مزاحمت برای تمرین‌‏کنندگان گماشته شده بودند. این دیپلمات چینی درحالی بازداشت شد که گروهی از این اراذل را رهبری می‌‌‌کرد و سعی داشت به‌‏زور از میان صف محافظتی پلیس عبور کند.

دیپلمات چین که در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۴ به صف محافظتی مأموران پلیس حمله کرده و قصد برهم زدن تجمع اعتراضی تمرین‌‏کنندگان فالون گونگ را داشت؛ تجمعی که طی ملاقات شی با معاون رئیس‌‏جمهور آرژانتین برگزار شد.

تمرین‌‏‌‏‌‏کنندگان فالون گونگ در جریان بازدید شی جین‌‏پینگ از آرژانتین چندین تجمع اعتراض‌آمیز را برگزار کردند. آنها خواستار این بودند که شی به شکنجه و آزار فالون گونگ خاتمه دهد و عاملین اصلی این جنایات را به میز محاکمه بکشاند.

یک چینی محلی مرتبط با حزب کومونیست چین که یک تمرین‌‏کننده فالون گونگ در بوئنوس آیرسِِ آرژانتین را در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۴، تهدید می‌‏کند.

صبح روز ۱۸ ژوئیه، تمرین‌کنندگان بنرهایشان را در خارج از هتل محل اقامت شی ‌جین‌‏‌پینگ برافراشتند و مطالب اطلاع‌‏رسانی را توزیع کردند که آزار و شکنجه در چین راافشا می‌‏کرد. اراذل و اوباشی از دفتر سوپرمارکت‌‏ها و رستوران‌‏های متعلق به چینی‌‏های مقیم آرژانتین(CASRECH) و انجمن فوجیان، یعنی دو گروهی که با سفارت چین رابطه نزدیکی دارند، نیز در این محل حضور یافتند.

به گفته خانم فو، نماینده انجمن فالون دافای آرژانتین، تعدادی از این اراذل و اوباش، تمرین‌کنندگان را تهدید کردند و چیزهایی مانند این گفتند: «شما دیگر نمی‌‏توانید در اینجا (آرژانتین) بمانید.»

این اراذل و اوباش چندین بار به تمرین کنندگان حمله کردند و سعی داشتند تا پلاکاردها و پارچه‌‏‌‏نوشته‌‏های آنها را پایین بکشند. پلیس اراذل و اوباش را تا ورودی پارکینگ هتل عقب راند و به‌‏‌‏دلیل اینکه بنرهای تمرین کنندگان کاملاً قانونی بود، اتهامات وارد شده به آنان را نادرست خواند.

درنهایت پلیس اراذل و اوباش را نزدیک ورودی پارکینگ هتل نگه داشته و تحت کنترل قرار داد و به تمرین‌کنندگان اجازه داد تا به توزیع مطالب خود ادامه دهند.

خانم فو گفت که دیپلمات چینی بازداشت شده در ۱۹ ژوئیه، در روز ۱۸ ژوئیه نیز حضور داشته است. بعد از اینکه پلیس مشاهده کرد اراذل و اوباش چگونه چند بنر‌ را پاره کردند، نیروی پلیس مسلح را فراخواند و آنها بین اراذل و اوباش چینی و تمرین‌کنندگان صف کشیدند.

به محض رسیدن کاروان موتوری شی، این دیپلمات چینی به اراذل و اوباش اشاره کرد تا به سمت تمرین‌‏کنندگان حمله کنند و بنرهای زردرنگی را که بر روی آنها نوشته شده بود: «فالون دافا عالی است»، از دست آنها بربایند. اراذل و اوباش چینی تلاش کردند با فشار راه خود را از بین جمعیت پلیس بگشایند؛ پلیسی که با استفاده از باتوم سعی داشت آنها را از تمرین‌‏کنندگان دور نگه دارد.

در همان وقت کاروان موتوری شی رسید و سرعتش را کم کرد. تمرین‌‏کنندگان بنرها را بالا برده و در پاسخ به حملات آنها فریاد می‌زدند: «فالون دافا عالی است.»

در بعدازظهر ۱۸ ژوئیه، نیروی پلیس دو مأمور پلیس را گماشت تا تمرین‌کنندگان را تا محل تجمع اعتراضی‌‏شان در نزدیکی لا کازا روسادا (مقر اصلی و دفتر رئیس‌‏جمهوری آرژانتین) مشایعت کنند.

پلیس به اراذل و اوباش چینی دستور داد که فاصله‌شان را حفظ کنند. کاروان موتوری شی دوباره از بین تجمع‌کنندگان عبور کرد که بنرهایی با مضامین «آزار و شکنجه فالون گونگ را متوقف کنید» را به‌‏نشانه اعتراض در دست داشتند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ آرژانتین هر جا ‌که کاروان موتوری مقامات ح.ک.چ می‌‏رفت، حضور داشتند و فریاد می‌‏کشیدند: «فالون دافا عالی است» و «جیانگ‌زمین، آغازگر آزار و شکنجه، را محاکمه کنید.»

تمرین‌کنندگان فالون گونگ آرژانتین، هرجایی که کاروان موتوری مقامات ح.ک.چ می‌‏رفت، فریاد می زدند: «فالون دافا عالی است.» و «جیانگ‌زمین، آغازگر آزار و شکنجه، را محاکمه کنید.»

پلیس ضدشورش آرژانتین به‌‏طور پیوسته اراذل و اوباش را از تمرین‌‏کنندگان دور می‌‏کرد.

محل تجمع اعتراض‌‏آمیز. عبارت روی بنر زردرنگ: «فالون دافا عالی است، حقیقت، نیکخواهی، بردباری». عبارت روی بنر سفیدرنگ: «عاملان آزار و شکنجه را به میز محاکمه بکشانید.»

این وقایع درحالی رخ داد که آزار و شکنجه فالون گونگ در چین به پانزدهمین سال خود می‌رسد. آزار و شکنجه‌ای که رسماً از تاریخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۹ آغاز شده است.

خانم فو گفت: «آن مقام رسمی ح.ک.چ و سه تن از اراذل و اوباش مزدور آشکارا به تمرین‌کنندگان آرژانتینی حمله کردند. این غیرقابل قبول است. زمانی که چنین اتفاقی در آرژانتین رخ می‌‏دهد، تصور کنید آزار و شکنجه در چین چقدر وحشیانه خواهد بود.»