(Minghui.org) در این گزارش، منتخبی از ۲۲ تبریک ارسال شده از تمرین‌کنندگان فالون دافا در شهر تیانجین چین ارائه شده است:

تمرین‌کنندگان شاغل در یک مکان تولید مطالب اطلاع‌رسانی در پیام تبریک‌شان نوشتند: «این مکان تولید مطالب بدون مراقبت و تحمل بسیار زیاد استاد نمی‌توانست به‌طور پیوسته این کار را تا امروز باموفقیت انجام دهد. مریدان قطعاً خودشان را به‌خوبی تزکیه خواهند کرد. تلاش‌های زیادی را صرف این پروژه می‌کنند و کمک می‌کنند که افراد بیشتری آگاه شوند.»

«ما می‌خواهیم استاد را بدون نگرانی و خوشحال‌تر ببینیم!»

تمرین‌کنندگان فالون دافا از شهر تیانجین سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!