(Minghui.org) در این گزارش، منتخبی از ۲۳ تبریک ارسال شده از سوی تمرین‌کنندگان فالون دافایی که در مناطق روستاییِ استان‌های زیر زندگی می‌کنند را ارائه می‌کنیم:

سیچوان

هیلونگ‌جیانگ

هبی

لیائونینگ

شانشی

شاندونگ

جیلین

بسیاری از این تبریک گویندگان از یک خانواده یا گروه مطالعه فا مشابه هستند.

تمرین‌کنندگان در یک گروه مطالعه فا در روستایی درشهر هاربین، از استاد به‌خاطر حمایت از اعضای خانواده‌شان که دافا را تمرین نمی‌کنند تشکر کردند. آنها به استاد اطمینان دادند که در سال جدید در تزکیه و نجات افراد بیشتر کوشاتر خواهند بود.

تمرین‌کننده مسنی که در شهر تانگشان واقع در استان هبی زندگی می‌کند به استاد گفت که سال گذشته خانه‌اش در آتش سوخت و همه چیزش را از دست داد. اما خودش را مانند یک تمرین‌کننده اداره کرد و در ترحم جویی و دلسوزی به حال خودش غرق نشد. او خانه را مجدداً ساخت و به‌محل جدیدی نقل مکان کرد. با فرا رسیدن سال نو، از استاد  به‌خاطر نجات بخشی‌شان‌ قدردانی کرد و سال نوی چینی را به ایشان تبریک گفت!

تمرین‌کنندگان فالون دافا از مناطق روستایی چین سال نوی چینی را به استاد محترم تبریک می‌گویند!