(Minghui.org) در این گزارش، منتخبی از ۲۲ تبریک ارسال شده از سوی تمرین‌کنندگان فالون دافا در استان هبی،    چین را ارائه می‌کنیم:

تمرین‌کنندگان فالون دافا از استان هبی سال نو چینی را به استاد محترم تبریک می‌گویند!