(Minghui.org) در این گزارش، منتخبی از ۲۲ تبریک ارسال شده از سوی تمرین‌کنندگان فالون دافا در استان هونان    چین را ارائه می‌کنیم:

بسیاری ازاین تبریک گویندگان به یک خانواده یا گروه مطالعه فا یا بخش یا شهر مشابه تعلق دارند.


تمرین‌کنندگان فالون دافا از استان هونان سال نو چینی را به استاد محترم تبریک می‌گویند!