(Minghui.org) در این گزارش، منتخبی از ۲۸ تبریک ارسال شده از سوی تمرین‌کنندگان فالون دافا در استان سیچوان،    چین را ارائه می‌کنیم:

بسیاری از این تبریک گویندگان به یک خانواده یا گروه مطالعه فا مشابه تعلق دارند.

بسیاری از این تبریک گویندگان درود و شادباش خود را از شهرهای زیر ارسال کرده‌اند:

• شهر دیان

•شهر میانیانگ

• شهر لشان

• شهر باژونگ

• شهر سونسنگ

• شهر نانچونگ

• شهر لانگژونگ


تمرین‌کنندگان فالون دافا از سیچوان سال نو چینی را به استاد محترم تبریک می‌گویند!