(Minghui.org) هر سال در سال نوی چینی، وب‌سایت مینگهویی هزاران هزار پیام تبریک سال نو را دریافت می‌کند که به بنیانگذار فالون دافا (فالون گونگ) ارسال شده‌اند. تمرین‌کنندگان دافا و همچنین اعضای خانواده، دوستان و همکارانِ تمرین‌کنندگان از طریق آثار هنری زیبا، شعر و نثر، مراتب قدردانی بسیار زیاد‌شان را نسبت به استاد لی هنگجی برای ارائه چنین تمرین تزکیه فوق‌العاده‌ای ابراز می‌دارند. کارت‌های ارسالی از اقصی نقاط جهان، گواهی بر این امر است که چگونه فالون گونگ به‌طور گسترده‌ای در سراسر جهان تمرین و حمایت می‌شود.

پیام‌های تبریک ارسال شده از سوی تمرین‌کنندگانِ جدید و قدیمی و همچنین از سوی غیرتمرین‌کنندگانی هستند که درباره عظمت فالون دافا و وحشت آزار و شکنجه در چین آگاه شده‌اند. این پیام‌های تبریک و کارت‌‌های ارسالی به‌منظور ابراز قدردانی صمیمانه از مزایای مثبت بسیار زیادی است که فالون دافا برای زندگی تمرین‌کنندگان و کسانی که در اطراف آنها هستند به ارمغان آورده است.


تعداد زیادی از این پیام‌های تبریک و عبارات قدردانی از سراسر جهان نه‌تنها گواهی بر عظمت و شکوهمندی فالون دافا هستند بلکه به‌طور فوق‌العاده‌ای بر عزت نفس بالای استاد لی هنگجی دلالت می‌کنند.


نکته ویژه این است که تعداد بسیار زیادی از پیام‌های تبریک از سرزمین اصلی چین ارسال می‌شوند. با وجود آزار و شکنجه بی‌وقفه و وحشیانه‌ای که علیه فالون گونگ و به‌دست رژیم حزب کمونیست چین درحال انجام است، فالون گونگ و بنیانگذار آن، استاد لی هنگجی مورد احترام و تکریم بسیار زیاد ده‌ها میلیون نفر از تمرین‌کنندگان در چین قرار دارند.

هزاران پیام تبریک از چین به وب‌سایت مینگهویی ارسال شده است. با وجود به اصطلاح «فایروال بزرگ چین» که یک مکانیسم عظیم برای سانسور اینترنت است و به‌طور ویژه‌ای تنظیم شده است تا از ورود هرگونه ترافیک اینترنتی مربوط به فالون گونگ به کشور یا خروج از آن جلوگیری کند.


سال نوی چینی به استاد لی و به همه خوانندگان‌مان در سراسر جهان تبریک می‌گوییم!