(Minghui.org) در این گزارش، منتخبی از ۲۰ پیام تبریک ارسالی از تمرین‌کنندگان فالون دافا در شهر هاربین، استان هیلونگ‌جیانگِ چین را ارائه می‌دهیم:

تمرین‌کنندگان فالون دافا از شهر هاربین سال نوی چینی را به استاد محترم تبریک می‌گویند!