(Minghui.org) آقای ژائو فوگویی اهل بنشی واقع در استان لیائونینگ در ماه دسامبر گذشته به‌دلیل تمرین فالون گونگ به پنج سال حبس محکوم شد. تمرین فالون گونگ یک روش تزکیه است که توسط حزب کمونیست چین تحت آزار و شکنجه قرار گرفته است.

آقای ژائو که تنها نان‌آور خانواده‌اش بود، بازداشت و به زندان فرستاده شد و این موضوع عزیزانش را شوکه کرد. اکنون پسر ۹ ساله‌ آقای ژائو برای پس‌انداز مقدار بسیار کمی پول، به جای اینکه سوار اتوبوس شهری شود، با دوچرخه به مدرسه می‌رود. همسرش تقلا می‌کند از والدین شوهرش که پیر هستند و دو پسر جوانش مراقبت کند.

روستاییان محلی پس از اینکه مطلع شدند آقای ژائو به‌دلیل باورش محبوس شده است، خشم‌شان را ابراز کردند. در زمان نوشتن دادخواست آزادی وی، بیش از ۳۰۰ تن ازساکنان اثر انگشت‌شان را پای این دادخواست گذاشتند.

دادخواست روستائیان برای آزادی آقای ژائو

بازداشت آقای ژائو و محاکمۀ وی

مأموران پلیس از اداره پلیس گائوگوان در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۴ آقای ژائو و همسرش را در شهر پیانلینگ بازداشت کردند.

در اداره پلیس، مأموران همسر آقای ژائو را تهدید کردند. با آگاهی از این که او اطلاعاتی در زمینه مسائل قانونی ندارد، آنها او را فریب دادند تا اسنادی را امضا کند که به تصور او این اجازه را به وی می‌داد که در حمایت از شوهرش شهادت دهد. او متوجه نشد که امضایش باعث شد در محاکمه آقای ژائو، وی شاهدی برای شکایت از وی باشد نه دفاع از او.

آقای ژائو در تاریخ۱۰دسامبر محاکمه شد. وکیل مدافع‌اش وانگ چوان‌ژانگ از دادستان خواست با ارائه شواهدی اثبات کند که طبق اتهام وارده آقای ژائو در یک «فرقه» است. دادستان صرفاً گفت که در جستجویی که از متعلقات آقای ژائو به‌عمل آمد نشان داد که او فالون گونگ را تمرین می‌کند. وکیل وانگ سپس از دادستان خواست تا به قانونی استناد کند که فالون گونگ را یک فرقه خوانده است. دادستان نتوانست و قاضی دستور تنفس صادر کرد.

قبل از اینکه قاضی دادگاه محاکمه را ادامه دهد، او دستور داد که وانگ تحت بازرسی‌های امنیتی قرار بگیرد که شیوه‌ای بسیار غیرمعمول است و به منظور ارعاب او انجام شد. وکیل در ابتدا قاطعانه مانع از این کار شد اما بعد برای اینکه آقای ژائو بدون مشاور حقوقی نماند، پذیرفت.

وانگ بیشتر اتهاماتی که دادستان علیه آقای ژائو مطرح کرد را رد کرد و خواستار مشاهده شواهد و قوانین مربوطه شد. دادستان نتوانست شواهدی ارائه دهد. وانگ گفت: «هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید فالون گونگ یک فرقه است. در واقع، تمرین فالون گونگ حقی است که درقانون اساسی آمده است.»

در روز محاکمه، مأموران دادگاه اعضای خانواده آقای ژائو را تفتیش کردند و به آنها اجازه ندادند تلفن همراه، کامپیوتر و یا کیف دستی‌شان را به دادگاه ببرند. اما مأموران خودشان آزادانه با تلفن صحبت می‌کردند. همچنین از تلفن‌ همراه‌شان برای گرفتن فیلم از اعضای خانواده آقای ژائو استفاده می‌کردند. هنگامی که درباره گرفتن فیلم از آنها سؤال شد، جواب دادند: «خب چه می‌شود اگر فیلم بگیریم؟ اگر می‌خواهید با پلیس تماس بگیرید.»