(Minghui.org) ادامه از قسمت اول

مهربانی موجب دریافت پاداش از سوی آسمان می‌شود

مرد شریفی به‌نام لی دینگ در زمان سلسله مینگ زندگی می‌کرد. او اغلب وقتی به‌طور اتفاقی می‌شنید که خانواده یا دوستانش در‌خصوص موضوعات غیراخلاقی صحبت می‌کنند، به آنها متذکر می‌شد که آن رفتاری نامناسب است. بنابراین مقاله‌ای با عنوان «منضبط کردن کلام شخص» نوشت تا مهربانی را به‌دیگران القاء کند.

چند وقت بعد، او در یک آزمون تعیین سطح تحصیلی شرکت کرد. شب قبل از اینکه نتیجه آزمون را دریافت کند، لی دینگ رؤیای واضحی دید. پدرش که فوت کرده بود به او توضیح داد: «تو بسیار بااستعداد بودی اما در زندگی قبلی‌ات متکبر بوده‌ای. در‌نتیجه، آسمان‌ها برای تو تصمیم گرفتند تا از ناکامی و شکست در این زندگی‌ رنج ببری.»

در عین حال، فرد عالِم دیگری به‌دلیل تجاوز به یک زن مجرد بختش را از‌ دست داد. او در نوبت برای استخدام فوری بود، اما اکنون آن پست خالی است. لرد والامقام، وِن چَنگ [فناناپذیر چینی در فرهنگ و ادبیات] تصمیم گرفته است تا به‌دلیل مقاله‌ات در‌خصوص منضبط کردن گفتار شخص، آن پست را به‌تو واگذار کند.

«امیدوارم بیش‌تر تلاش کنی تا این عمل نیک را جبران کنی.»

لی خوشحال شد. او واقعاً آن پست را به‌دست آورد.

پس از اینکه به مقامی رسید، بیشتر تلاش کرد تا فردی بخشنده‌ و شهروندی نمونه باشد. این داستان نشان‌گر اهمیت اولویت دادن به ارزش‌های اخلاقی و سرعت مجازات کارمایی است. موجودات خدایی درستی را نادیده نخواهند گرفت و جایی که خوبی باید بازپرداخت شود پاداش مثبت داده خواهد شد.