(Minghui.org) وکیل‌مدافعِ تمرین‌کننده فالون گونگ، خانم لین می‌فانگ از ملاقات با موکلش که در بازداشتگاه شماره ۲ شهر فوژو محبوس است، منع شد.

در ۷ مه ۲۰۱۵، این وکیل و خانواده خانم لین شکایتی اداری علیه مسئولین این بازداشتگاه تنظیم کردند، مبنی بر اینکه این تمرین‌کننده از دسترسی به مشاوره حقوقی محروم شده است.

در ۱۳ آوریل ۲۰۱۵، خانم لین در منزلش بازداشت شد.

بکارگیری همه راه‌ها

صبح ۲۲ آوریل، وکیل خانم لین به بازداشتگاه شماره ۲ فوژو رفت تا با موکلش صحبت کند، اما مسئولین بازداشتگاه اعلام کردند که برای چنین ملاقاتی وی باید از اداره پلیس دونگ‌جیه اجازه کتبی داشته باشد.

حکم بازداشت خانم لین به وکیل نشان داده شد. روی آن یادداشتی نوشته شده بود مبنی بر اینکه وکیلِ خانم لین اجازه ندارد او را ملاقات کند، مگر اینکه ابتدا از اداره مربوطه یعنی از مرکز پلیس دونگ‌جیه، وابسته به اداره پلیس فوژو، تأییدیه ملاقاتبگیرد. وکیل درخواست کرد که یک نسخه از این حکم بازداشت به او داده شود، اما درخواست وی رد شد.

وکیل تمام صبح آن روز سعی ‌کرد ضمن صحبت با مسئولین مرکز بازداشت، اجازه ملاقات با موکلش را بگیرد. وی با هوانگ چی‌چانگ، مربی سیاسی و ژانگ چی‌تونگ، رئیس مرکز بازداشت همین‌طور با دفتر رابط دادستانی در مرکز بازداشت صحبت کرد، اما هیچ موفقیتی به‌دست نیاورد.

وکیل از مسئولین مربوطه درخواست کمک کرد

آن روز بعدازظهر، این وکیل درخواستی آنلاین به دفتر شهردار داد، اما پاسخی دریافت نکرد.

سپس وکیل خانم لین طی ارسال نامه‌هایی به شیو فان‌شین، رئیس اداره پلیس فوژو، لین شیائودونگ رئیس اداره پلیس شعبه گولو و یه یان‌پی، رئیس دادستانی فوژو، درخواست کرد که در این مسئله پادرمیانی کنند، اما هیچ‌کدام از این مسئولین نیز پاسخی ندادند.

وکیل و اعضای خانواده مشترکاً شکایتی تنظیم کردند

در ۷ مه، این وکیل و اعضای خانواده خانم لین شکایتی اداری را به دادگاه منطقه کانگ‌شان ارائه دادند. در این دادخواست، بازداشتگاه شماره ۲ فوژو به‌عنوان متهم ذکر شد، درحالی‌که اداره پلیس گولو فوژو و دادستانی شهرداری فوژو، و اداره استیناف فوژو همگی به‌عنوان متهمان ردیف سوم  فهرست شدند. در این دادخواست درخواست‌های زیر مطرح شده است:

۱. تقاضایی مبنی بر اینکه ممانعت بازداشتگاه شماره ۲ فوژو از ملاقات وکیل با موکلش، به عنوان نقض قوانین چین، تحت رسیدگی قرار گیرد.

۲. اعلام موافقت فوری با ملاقات وکیل‌مدافع و خواهان، خانم لین که اکنون در بازداشتگاه شماره ۲ فوژو به‌سر می‌برد.

۳. اعلام تأیید پرداخت خسارتی ۴۰۰۰ یوآنی، به‌وسیله بازداشتگاه شماره ۲ فوژو به این وکیل‌مدافع، برای وقت اضافه‌ای که در رسیدگی به این پرونده صرف کرده است.

۴. از شاکی پرونده عذرخواهی شود.

۵. صدور دستوری مبنی بر اینکه علیه تمام گروه‌ها و پرسنلی که در رسیدگی به این پرونده قوانین را نقض کردند، اقدام انظباطی صورت گیرد.