(Minghui.org) مأموران پلیس در ۲۴ سپتامبر به پنج شهر استان گوانگدونگ حمله کردند و ۲۳ نفر را در این روز بازداشت کردند.

در میان بازداشت‌شدگان ۲۱ تن از مردم محلی به‌خاطر خودداری از نفی فالون گونگ هدف قرار گرفتند، این روش معنوی توسط رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است. دو نفر از اعضای خانواده تمرین‌کنندگان شامل یک پسر ۶ ساله و مردی که فالون گونگ را تمرین نمی‌کند نیز بازداشت شدند.

به جز یک نفر که آزادی‌اش تأیید شده است و هفت تن که مشخص شده در حبس هستند، وضعیت بقیه نامشخص است.

در زیر اسامی هر ۲۳ بازداشت شده ارائه شده است:

شهر شنژن (۱۱نفر)

- فانگ شایونگ (۴۰ ساله، حبس در بازداشتگاه لونگگانگ)
- چن زچی (مهندس نرم افزار ۵۳ ساله، حبس در بازداشتگاه لونگگانگ)
- جیانگ رونگشین (یک کارگر ۵۳ ساله حبس در بازداشتگاه شهر هویدونگ)
- یه فنگشیا (صاحب کسب و کار کوچک که یک بار به‌خاطر ایمانش به سه سال کار اجباری و حبس در مرکز شستشوی مغزی شیلی محکوم شد.)
- یان شیانگلی
- مایو گوآچینگ (حبس در بازداشتگاه شهر هویدونگ)
- چن ژیکونگ (۲۲ ساله، حبس در بازداشتگاه بائوآن)
- یک تمرین‌کننده با نام مستعارگوآن
- خانم لیانگ (۴۰ ساله)
- لیو جونلی (در ۱۰ اکتبر آزاد شد)
- یک تمرین‌کننده خانم که نامش در دست بررسی است

شهر دونگگوآن (۱نفر)

- زو شوونن (یک دکتر متخصص سوختگی ۵۲ ساله)

شهر هوژوآ (۴ نفر)

- ژو یوچین (صاحب شرکت تولید لباس که یک بار به‌خاطر ایمانش به سه سال کار اجباری محکوم شد)
- کای گوآنیینگ (حبس در بازداشتگاه میهو)
- لیو جیانهوآ
- شی شیومئی

شهر هی‌یوآن (۵ نفر)

- دنگ شیه‌ای
- زنگ لیومینگ (معلم سابق مدرسه که ۵ بار بازداشت شد و به‌خاطر ایمانش از شغل خود اخراج شد)
- لی نیانگشین
- شوهر خانم لی، لیو چینگچیانگ
- پسر شش سالۀ خانم لی

شهر جیه‌یانگ (۲نفر)

- شیه هویلینگ
- پسر شیه که فالون گونگ را تمرین نمی‌کند

بازداشت سه متخصص اهل شنژن به‌خاطر ایمان‌شان

http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/19/159605.html