(Minghui.org) بنرها و پوسترهایی دررابطه با فالون گونگ و تلاش‌ها برای کشاندن جیانگ زمین رئیس جمهور سابق چین به‌پای میز عدالت، به‌تازگی در خیابان‌های اصلی، تقاطع‌ها و سایر فضاهای عمومی در مکان‌های متعدد در استان‌های لیائونینگ، هبی، هوبئی و سیچوان در چین رؤیت شده‌اند.

فالون گونگ در سال ۱۹۹۲ به عموم معرفی و به دلیل اثرات شگفت‌انگیزش در بهبود وضعیت سلامت و اخلاقیات محبوب شد. جیانگ زمین، رئیس سابق حزب کمونیست چین (ح.ک.چ)، از روی حسادت و ترسِ از دست دادن کنترل بر مردم، آزار و شکنجه فالون گونگ را در تاریخ ۲۰ ژوئیه سال ۱۹۹۹ آغاز کرد.

بسیاری از تمرین‌کنندگان در طول ۱۷ سال گذشته به دلیل آزار و شکنجه درگذشته‌اند. همانطور که آزار و شکنجه در حال انجام است، تمرین‌کنندگان فالون گونگ از شیوه‌های خلاقانه برای اطلاع‌رسانی به عموم مردم در مورد فالون گونگ و افشای آزار و شکنجه وحشیانه استفاده کرده‌اند.

به‌رغم خطر بازداشت، تمرین‌کنندگان بنرها و پوسترهایی را برای افزایش سطح آگاهی مردم دربارۀ خوبی فالون گونگ و قساوت آزار و شکنجه نصب می‌کنند. اخیراً پوسترهایی رؤیت می‌شوند که دربارۀ اقدامات برای کشاندن جیانگ زمین به پای میز عدالت و نیز دربارۀ ثبت تعداد زیادی از شکایات کیفری علیه جیانگ در دادستانی عالی خلق و دادگاه عالی خلق در چین اطلاع رسانی می‌کنند و همچنین جیانگ را به حبس غیر قانونی و محرومیت شهروندان از حق قانونی‌شان برای برخورداری از آزادی عقیده، سوء‌استفاده از قدرت و بسیاری جنایات دیگر متهم می‌کنند.

بنرها و پوسترها در تیلینگ، استان لیائونینگ

بنری با نوشتۀ:‌ «فالون دافا خوب است.»بنری با نوشته: «فالون دافا در سراسر جهان گسترش می‌یابد.»بنری با نوشتۀ: «حقیقت- نیکخواهی- بردباری خوب است.»بنری با نوشتۀ: «آزار و شکنجه فالون گونگ را متوقف کنید. جیانگ زمین را به‌پای میز عدالت بکشانید.»پوستر معرفی گسترش فالون گونگ در سراسر جهان و ترویج خروج از ح.ک.چبنرهایی با نوشته: «جهان به حقیقت- نیکخواهی- بردباری نیاز دارد.» بنری با نوشتۀ: «کشاندن جیانگ زمین به پای میز عدالت.»

پوسترهای رؤیت شده درشیجیاژوآنگ، استان هبی

پوسترها حقه خودسوزی میدان تیان‌آن‌من را افشاء می‌کنند.پوسترها زیبایی فالون گونگ را معرفی می‌کنند.بنری با نوشته: «جیانگ زمین را به پای میز عدالت بکشانید.» بنری با نوشتۀ: «فالون دافا خوب است.»

پوسترهای رؤیت شده در ژانگجیائوکو، استان هبی

پوستری در فضای باز یک غذاخوری جنایات جیانگ زمین را افشاء می‌کند.پوسترهای افشاء کنندۀ جنایات جیانگ و کشاندن او به‌پای میز عدالت.

بنرهای رؤیت شده در ووهان، استان هوبئی

بنری با نوشتۀ: «فالون دافا خوب است.» پوسترها دربارۀ پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ زمین.

بنرهای رؤیت شده در لوژو، استان سیچوان

پوستری با نوشتۀ: «فالون دافا در سراسر جهان گسترش می‌یابد.»بنری با نوشتۀ: «فالون دافا خوب است.»پوسترها و بنری با نوشتۀ: «جهان به حقیقت- نیکخواهی- بردباری نیازمند است.»

http://en.minghui.org/html/articles/2016/9/26/159313.html