(Minghui.org) اخیراً پیرمرد محترمی در مرکز شهر هانوفر به تمرین‌کنندگان فالون گونگ گفت: «شما خیلی جوانید و چنین کار پرمعنایی را انجام می‌دهید. شما سبب می‌شوید تا به آینده امیدوار شوم.»

تمرین‌کنندگان در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۶، فعالیت‌هایی را در مرکز شهر هانوفر برگزار کردند تا آگاهی مردم درباره آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست رژیم کمونیست چین را بالا ببرند. تمرین‌کنندگان داوطلب فالون گونگ بیش از یک دهه است که حضور خود را در اینجا حفظ کرده‌اند.

مردم در غرفه فالون گونگ در مرکز شهر هانوفر توقف می‌کنند. کنار این غرفه، پوستر بزرگی است که پخش مستندی درباره برداشت اعضای بدن افراد زنده از ماهوارۀ ایستگاه شماره ۳ تلویزیون را تبلیغ می‌کند.

بسیاری از مردم توقف کردند تا دادخواست علیه آزار و شکنجه و برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ که با مجوز دولت صورت می‌گیرد را امضاء کنند. مرد محترمی که در بالا بدان اشاره شد، خود را به داوطلبان فالون گونگ رساند و گفت: «من یک لحظه پیش از اینجا گذشتم. برگشتم تا بفهمم اینجا چه خبر است.»

تمرین‌کننده‌ای درباره آزار و شکنجه و قساوت‌های برداشت اعضای بدن به‌ او گفت. او وحشت‌زده شد و گفت: «من در آلمان شرقیِ سابق بزرگ شدم. حزب کمونیست را به‌خوبی می‌شناسم. وقتی مدرسه می‌رفتم، دوست داشتم درباره الهیات (خداشناسی) یاد بگیرم، اما اجازه نداشتم. فقط به دلیل داشتن همین فکر، ۶ سال زندانی شدم.»

بنابراین او کاملاً درک می‌کرد که آزار و شکنجه فالون گونگ چطور اتفاق می‌اُفتد، زیرا حزب اجازه نمی‌دهد مردم باور شخصی داشته باشند.

پرستاری اهل کره جنوبی که برای ۱۴ سال در آلمان زندگی می‌کند نیز وقتی برای گرفتن اطلاعات، در کنار این غرفه توقف کرد، وحشیگری حزب را محکوم کرد: «این غیرانسانی است. سخت است که باور کنیم پزشکان بدین‌گونه تبدیل به یک دسته قاتل شده‌اند.»

مردی درحالی‌که دادخواست علیه برداشت اعضای بدن افراد زنده در چین را امضاء می‌کرد، با احساس گفت: «این غیرانسانی است.»

زنی میانسال گفت که این اعلامیه درخصوص پخش مستندِ برداشت اعضای بدن افراد زنده از تلویزیون را در شبکه اجتماعی و وب‌سایت شرکتش منتشر می‌کند.

مردم دادخواست علیه برداشت اعضای بدن افراد زنده را امضاء می‌کنند.