(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ، آقای ژانگ کِلیانگ و همسرش خانم وانگ ژونگ‌یون، از شهر شوگوآنگ، واقع در استان شاندونگ، مدت کوتاهی پس از مه 2015، علیه دیکتاتور سابق، جیانگ زمین، محرک آزار و شکنجه فالون گونگ، شکوائیه کیفری به‌ثبت رساندند.

این زوج و خانواده‌شان براثر آزار و شکنجه فالون گونگ، فوق‌العاده متحمل درد و رنج شده‌اند. علاوه بر اخراج از شغل‌شان، آقای ژانگ براثر ضرب‌وشتمِ پلیس دچار ازکارافتادگی شد و درحال حاضر قادر نیست کارهای یدی سنگین انجام دهد.

آنچه این خانواده متحمل شد

از سال 1999 منزل آقای ژانگ، کارمندی برجسته در شرکت سابقش، و همسرش غارت شده است، خودشان دستگیر شده‌اند، مورد بازجویی قرار گرفته‌اند، تهدید شده‌اند و مورد ضرب وشتم قرار گرفته‌اند. مادر آقای ژانگ و تنها دختر این زوج اغلب مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند و مورد تعقیب پلیس بودند.

خانه این زوج 7 بار مورد غارت قرار گرفت. آقای ژانگ 4 بار بازداشت شد و به یک سال حبس در اردوگاه کار اجباری محکوم شد (که مسئولین اردوگاه به‌دلیل ازکارافتادگی‌اش از پذیرش او خودداری کردند). او را 3 بار به یک مرکز شستشوی مغزی بردند. خانم وانگ 3 بار بازداشت شد و به 3 سال حبس در اردوگاه کار اجباری محکوم شد (مسئولین اردوگاه به‌خاطر حالت تهوعش او را نپذیرفتند و خانم وانگ درحالی که در آستانه مرگ بود، آنجا را ترک کرد). او 2 بار به مرکز شستشوی مغزی برده شد.

کمر آقای ژانگ در بازداشتگاه 2 بار دچار شکستگی شد. اولین باری که دستگیر شد، یک مأمور پلیس با فشار و زورِ تمام روی او نشست که باعث شکستگی ستون فقراتش شد. درحالی که آقای ژانگ درد شدیدی داشت، سایر مأموران او را احاطه کرده بودند و آنقدر او را کتک زدند تا اینکه دیگر حرکتی نمی‌کرد.

در طول سال نوی چینی، آقای ژانگ و همسرش به دیدار مادر آقای ژانگ رفتند. پیش از اینکه آنها حتی بتوانند با هم سلام و احوالپرسی کنند، حدود 10 مأمور پلیس با عجله به آن روستا رفتند و به دنبال آنها گشتند و آنها را پیدا کردند.

این 2 تمرین‌کننده سرانجام دستگیر شدند و جداگانه مورد بازجویی قرار گرفتند. پلیس آقای ژانگ را برای 10 ساعت شکنجه کرد، او را مورد ضرب‌وشتم قرار داد و با باتوم‌های الکتریکی به او شوک اعمال کرد. درنتیجه کمر او دوباره دچار شکستگی شد.

آقای ژانگ هرگز به‌طور کامل بهبود نیافت و دیگر نمی‌تواند راست بایستد.

خانم وانگ در مرحله‌ای، بیش از نیمی از بدنش فلج شد و پس از اینکه به‌طور وحشیانه‌ای مورد بازجویی قرار گرفت، دیگر نتوانست از خودش مراقبت کند. با وجود این، آزاد نشد و درعوض به بازداشتگاه فرستاده شد. او را مجبور کردند در بازداشتگاه روی زمین بخوابد و او برای رفتن به توالت به کمک 3 نفر دیگر نیاز داشت. او پس از آزادی و انجام دوباره تمرین‌های فالون گونگ سلامتی‌اش را به‌دست آورد.

وقتی آنها برای اولین بار دستگیر شدند، دخترشان تنها 7 سال داشت. پس از اینکه پلیس همه جا، او را مورد تعقیب قرار می‌داد، او دیگر نتوانست این فشار را تحمل کند و در کلاس سوم برای 6 ماه مدرسه را ترک کرد. در طول این سال‌های آزار و اذیت، او در ترس زندگی کرده است، درحالی که بستگان و دوستانش نیز علیه او تبعیض قائل شده‌اند. مادربزرگ پدری خودش که اغلب پیش او می‌ماند، گفته که از او رنجش به‌دل دارد. این آزار و شکنجه شدید ادامه داشته و تا به‌امروز او را اذیت کرده است.

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که از سال ۱۹۹۹ شروع شده و هنوز ادامه دارد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین در تاریخ 10 ژوئن 1999 اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق شکوائیه کیفری به‌ثبت می‌رسانند.

گزارش‌های مرتبط:
اداره 610 شهر شاندونگ، ژانگ کلیانگ و همسرش وانگ ژونگ‌یون را مورد آزار و شکنجه قرار داد
آقای ژانگ کِلیانگ که پس از دستگیری‌های مکرر دوباره دستگیر شد، دچار ازکارافتادگی شد
«من در وحشت‌ و تبعیض بزرگ شدم»