(Minghui.org)  «در حمایت از پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ زمین و درخواست مبنی‌بر پایان فوری آزار و شکنجه فالون گونگ»، شورای شهر تایپه به اتفاق آراء قطعنامه‌ای را به تصویب رساندند.

در ۲۰ اکتبر سال ۲۰۱۶، در حمایت از جنبش صدها هزار نفر از قربانیان و حامیانی که خواستار تحت پیگرد قانونی قرار دادن جیانگ زمین، رهبر سابق حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) هستند که  آزار و شکنجه فالون گونگ را به راه انداخت، شهر تایپه در زمره سیزدهمین شهر تایوان قرار گرفت که اقدام به تصویب یک قطعنامه کرد.

عکس گروهی از شورای شهر تایپه. روی بنر خوانده می‌شود: «شورای شهر تایپه از شکایت شهروندان چینی علیه جیانگ زمین حمایت می‌کند که مرتکب آزار و شکنجه فالون گونگ شد.»

«این قطعنامه به نمایندگی از چهار میلیون شهروند است»

چِنگ چین لونگ، عضو شورا و حامی قطعنامه، سند آن را در دست دارد.

چِنگ چین لونگ، عضو شورا که حامی این قطعنامه است گفت: «درخصوص آزار و اذیت ۱۷ ساله فالون گونگ و برداشت زنده اعضای بدن که به دست ح.ک.چ و انجام می‌شود، نباید مدارا کرد. دولت‌های دموکراتیک، از جمله تایپه، تایجونگ و سایر شهر به حقوق اساسی بشر احترام می‌گذارند. این ارزش و اعتبار جهانی تایوان است.»

او گفت که با‌وجود اینکه چین در بسیاری از حوزه‌ها به توسعه و پیشرفت سریعی دست یافت، اما درخصوص موضوع حقوق بشر و آزادی، بسیار عقب‌افتاده است.

او تاکید کرد: «آزادی و حقوق بشر ارزشهای جهانی هستند. متن این قطعنامه به نمایندگی از صدای چهار میلیون نفر از شهروندان تایپه است. در این قطعنامه از دولت چین درخواست می‌شود که برای حقوق بشر، به‌ویژه برای تمرین‌کنندگان فالون گونگ احترام قائل شود.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ بزرگترین گروه از زندانیان عقیدتی در چین بوده و آماج اصلی برای برداشت اجباری اعضای بدن با مجوز دولت هستند.

هسو چائو هسینگ، عضو شورا، از دولت تایوان درخواست می‌کند تا تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین را تحت حمایت قرار دهد.

هسو چائو هسینگ، عضو شورا طی مصاحبه گفت: «ما در حمایت از تمرین‌کنندگان فالون گونگ، در برابر رفتار این ناعادلانه به‌پا می‌خیزیم. امیدوارم که آنها به این مبارزه برای آزادی خود ادامه دهند، به‌خاطر اینکه تنها کار درستی است که باید انجام شود.»

عضو شورا: جیانگ زمین را به دست عدالت بسپارید و حقوق فالون گونگ را بازگردانید

عضو شورا، لین چیو هویی، در حمایت از پیگرد قانونی جیانگ زمین دادخواست را امضاء می‌کند.

عضو شورا، لین چیو هویی در مصاحبه گفت: «برداشت اجباری و زنده اعضای بدن عملی غیرانسانی و نقض حقوق اساسی زندگی است. آزادی عقیده بخشی از حیات آدمی است. آسیب رساندن به آن در سراسر جهان محکوم شمرده می‌شود.

عضو شورا، چِن چی نِنگ، از دولت چین درخواست می‌کند که جیانگ زمین را به دست عدالت بسپارد.

عضو شورا، چِن چی نِنگ گفت: «من از دولت چین درخواست می‌کنم به بررسی جنایات جیانگ بپردازد.»

او تأکید کرد: «جیانگ باید درخصوص جنایات خود پاسخگو باشد. حقوق تمرین‌کنندگان فالون گونگ باید به آنها بازگردانده شده و نام آنها از هرگونه تهمت و دروغ پاک شود.

سابقه آزار و اذیت

فالون گونگ به مردم می‌آموزد که از اصول حقیقت، نیکخواهی، بردباری پیروی کنند و آنها را راهنمایی می‌کند که استانداردهای سلامتی و اخلاقی خود را بهبود بخشند. از زمانی که در سال ۱۹۹۲ در چانگچون، چین معرفی شد، بیش از ۱۰۰ میلیون نفر به تمرین در این روش پرداختند.

جیانگ، به‌خاطر حسادت با محبوبیت گسترده فالون گونگ و از ترس اینکه قدرت کنترل خودش را از دست بدهد، آزار و شکنجه فالون گونگ را در تاریخ ۲۰ ژوئیه سال ۱۹۹۹ آغاز کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۷ سال می‌رسد، منجر به مرگ هزاران نفر از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند که در روند برداشت زنده اعضای بدن تمرین‌کنندگان برای کسب سود، با مجوز حکومت انجام می‌شود. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.


اکنون که قانون اجازه می‌دهد تا شهروندان چینی درخصوص این جنایات شکایت ارائه دهند، بیش از ۲۰۰ هزار تمرین‌کننده شکایت کیفری خود را علیه دیکتاتور سابق، تسلیم مراجع قانونی کردند. مردم از سایر کشورها، از جمله سیاستمداران، در حمایت از جریانِ تشکیل و ارائه پرونده‌های حقوقی صحبت می‌کنند. بیش از ۱.۸ میلیون نفر در منطقه آسیا و اقیانوسیه دادخواست را امضاء کرده‌اند تا جرایم جیانگ را گزارش داده و از ارائه این پرونده‌های حقوقی حمایت کنند.