(Minghui.org) طبق اطلاعات گردآوری شده توسط وب‌سایت مینگهویی، گزارش ۹۵۰ تمرین‌کننده فالون گونگ که به‌خاطر باور معنوی‌شان توسط رژیم کمونیستی چین مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، اخیراً در اوت ۲۰۱۶ ارائه شده است.

به‌دلیل سانسور اطلاعات توسط رژیم کمونیستی، آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین نمی‌تواند همیشه به موقع گزارش شود.

هفت نفر از ۹۵۰ شهروند چینی در ماه اوت یا ماه‌های قبل، در نتیجه سوء‌رفتار در حبس کشته شده‌اند.
۹۴۳ تمرین‌کننده باقی‌مانده هم بازداشت (۷۶۰نفر) یا توسط مقامات (۱۸۳نفر) به دلیل امتناع از نفی فالون گونگ مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. تعداد کمی از تمرین‌کنندگان بازداشت شده یا مورد آزار و اذیت واقع شده ۸۰ ساله هستند. علاوه بر این، پلیس در مجموع از ۳۹ تمرین‌کننده مبلغ ۲۰۹۸۷۶ یوآن پول نقد توقیف کرده است.

در میان ۷۶۰ تمرین‌کننده بازداشت‌شده از تاریخ اوت ۲۰۱۶، ۸ تن مفقود باقی مانده‌اند. خانواده‌های‌شان پس از بازداشت‌شان از محل حبس آنها مطلع نیستند.

در بین بازداشت شدگان، ۲۳۱ (۳۰.۱٪) تمرین‌کننده مدت کوتاهی پس از بازداشت آزاد شدند؛ بقیه هنوز در زندان هستند. چهل و دو تمرین‌کننده به مرکز شستشوی مغزی فرستاده شده‌اند و بازداشت ۸۰ تن رسماً تأیید شده است و با اعلام جرم احتمالی روبرو هستند.

از ۹۴۳ نفر، اکثر موارد غیر مرگ در اوت سال جاری رخ داده است که ۵۸۱ (۷۶.۴٪) بازداشت و ۱۱۷ (۶۳.۹٪) مورد آزار و اذیت ثبت شده است. موارد باقی مانده عمدتاً از نیمه اول سال ۲۰۱۶ اتفاق افتاده‌اند.

تمرین‌کنندگان هدف قرار گرفته شده از ۲۹ استان و شهر اصلی در سراسر چین بوده‌اند. استان هبی با ۱۲۱ (۱۲.۸٪) تمرین‌کننده بازداشت‌شده یا مورد آزار و اذیت واقع شده در صدر فهرست و پس از آن به ترتیب لیائونینگ (۱۱۲، ۱۱.۹٪)، جیلین (۸۰، ۸.۵٪)، شاندونگ (۷۴،  ۷.۸ درصد) و هنان (۷۱، ۷.۵٪) قرار دارند. تعداد موارد آزار و اذیت برای شانزده استان دیگر دو رقمی و ۸ استان باقی مانده تک رقمی بوده است.

۹۴۳ مورد گزارش اخیر از آزار و شکنجه در اوت ۲۰۱۶

هفت مورد کشته‌شده

سه تمرین‌کننده در ماه اوت به‌دلیل حبس طولانی مدت و شکنجه کشته شدند.

آقای وانگ گویلین از استان هونان در ۸ اوت درگذشت. فقط یک ماه پس از اینکه مسئولان زندان به‌طور ناگهانی در وسط حبس هفت ساله او را به خانه فرستادند، این اتفاق افتاد. او که لاغر و نحیف شده بود، قادر به خوردن یا نوشیدن نبود. خانواده برای درمان او را به دو بیمارستان بردند، اما هر دو پزشک به آنها گفتند که برای بدترین اتفاق آماده باشند. آقای وانگ به دلیل رها نکردن ایمانش به دافا بازداشت و محبوس شده بود.

مقامات محلی بدون صدور اجازه برای کالبد شکافی به زور جسدش را سوزاندند. خانواده‌اش مشکوک است که او ممکن است توسط مقامات زندان تحت تزریق با دارو قرار گرفته باشد، چون علائم آقای وانگ بسیار شبیه به تمرین‌کننده، خانم یانگ شونیینگ بود که دو روز پس از اینکه از همان زندان به منزلش فرستاده شد، درگذشته بود. خانم یانگ به خانواده‌اش گفته بود که یک داروی صورتی رنگ نامعلوم به او تزریق شده است.

خانم چنگ فوهوآ اهل استان لیائونینگ در تاریخ ۶ اوت درگذشت، هفت ماه بعد از اینکه با قید ضمانت پزشکی آزاد شده بود. او ۶۸ ساله بود.

خانم چنگ در تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۱۵ به‌خاطر صحبت با مردم دربارۀ آزار و شکنجه فالون گونگ بازداشت شد. او بدون اطلاع خانواده‌اش محاکمه و بعد به ۳ سال و نیم حبس محکوم شد.

این خانم ۶۸ ساله در طول بازداشت مورد سوء‌رفتار قرار گرفت. او دچار ورم شدید شده بود و مکرراً از حال می‌رفت و قادر به حرکت نبود. پس از اینکه با آزادی مشروط پزشکی در اواخر ژانویه ۲۰۱۶ به خانه آورده شد، او هرگز نتوانست سلامتش را بازیابد.

آقای وانگ هپینگ از استان هنان در ۱۴ اوت ۲۰۱۶ در ۵۶ سالگی درگذشت. او مکرراً بازداشت، حبس و به انجام کار اجباری وادار شده بود. او به روش‌های مختلف از جمله بسته شدن روی «نیمکت ببر» و با دست‌های بسته شده با دستبند در پشتش، تحت شکنجه قرار گرفته بود.

علاوه بر این، وقوع چهار مورد مرگ دیگر به‌دلیل آزار و شکنجه قبل از ماه اوت نیز تأیید شده است. خانم ژانگ چونجیه ۵۹ ساله از هیلونگجیانگ، در تاریخ ۱۹ مه سال ۲۰۱۶ درگذشت. خانم لی یینژی از هوبئی در ۱۲ژوئیه ۲۰۱۶ درگذشت. خانم وانگ یان، ۴۷ ساله، اهل جیلین، در تاریخ ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۶ درگذشت. خانم ژائو شیویوآن اهل شین‌جیانگ در ۲۲ ژوئیه درگذشت.

عملیات تلافی‌جویانه پلیس دررابطه با شکایت کیفری علیه رهبر سابق حزب کمونیست

در ماه اوت سال ۲۰۱۶، ۲۶ تمرین‌کننده فالون گونگ بازداشت شدند و ۵۷ تن به‌خاطر طرح شکایت کیفری علیه جیانگ زمین مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. رهبر سابق حزب کمونیست به‌دلیل صدور دستور آزار و شکنجه فالون گونگ در ژوئیه ۱۹۹۹ متهم است.

چونگ‌چینگ، مغولستان داخلی و استان لیائونینگ شاهد شدیدترین آزار و اذیت برای تمرین‌کنندگانی بودند که علیه جیانگ شکایت کرده‌اند.

برخی از مأموران پلیس تمرین‌کنندگان را مجبور به امضای اظهاریۀ «اعتراف» کرده‌اند تا در آن متذکر شوند که شکایت‌شان علیه جیانگ اتهامات واهی بوده است یا تمرین فالون گونگ را رها کنند. در صورت امتناع تمرین‌کننده‌ او بازداشت و به مراکز شستشوی مغزی فرستاده یا حتی محکوم به حبس می‌شد.

آقای سو دافنگ، معلمی در شینمین، استان لیائونینگ، در تاریخ ۱۱ اوت ۲۰۱۶ بازداشت شد. پلیس هجوم آورد و منزلش را غارت کرد. پس از پیدا کردن یک نسخه الکترونیکی از شکایت کیفری او علیه جیانگ زمین در کامپیوترش، پرونده‌اش را به دادستانی ارائه داد. بازداشت او به‌طور رسمی تأیید شد و او اکنون با کیفرخواست احتمالی روبرو است.

بازداشت ها در ماه اوت

دوبار بازداشت مرد اهل جیلین در عرض ۲۰ روز

آقای هو شنگچن از یوشو، استان جیلین در ۳ اوت در حال مطالعه کتاب فالون گونگ در منزلش بازداشت شد. او در یک مرکز بازداشت به مدت ۱۰ روز محبوس و پس از آن آزاد شد. ده روز بعد، مأموران به منزلش هجوم بردند و قدری از مطالب فالون گونگ را توقیف کردند. او دوباره بازداشت و در بازداشتگاه یوشو محبوس شد.

پروندۀ خانمی اهل شاندونگ به دادستانی ارائه شد
خانم دو شیوهوآن اهل ویفانگ، استان شاندونگ به‌دلیل صحبت با مردم درباره فالون گونگ در تاریخ ۲ اوت در بازار کشاورزی بازداشت شد. او به بازداشتگاه ویفانگ برده شد. هنگامی که خانواده‌اش به اداره پلیس رفتند و خواستار آزادی او شدند، درخواست آنان رد شد و به آنها گفته شد که پرونده‌اش قبلاً به دادستانی ارائه شده است.

طبق اطلاعات به دست آمده توسط وب‌سایت مینگهویی، تمرین‌کنندگان محبوس در بازداشتگاه ویفانگ به بسته‌بندی کیسه زباله برای صادرات وادار می‌شدند. نگهبانان اغلب اتاق‌های‌شان را جستجو می‌کردند و برای بررسی وجود مطالب مربوط به فالون گونگ آنها را مجبور می‌کردند تا لباس‌های‌شان را دربیاورند.

مرد مسن مورد خشونت پلیس واقع شد

آقای لی مایتون در زائوژوانگ، استان شاندونگ پس از اینکه به دلیل صحبت با مردم محلی در مورد فالون گونگ گزارشش به پلیس داده شد، در تاریخ ۲ اوت بازداشت شد.

مرد مسن، حدوداً ۷۰ ساله در طول بازجویی پلیس به‌طور وحشیانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار گرفت و چون از رها کردن فالون گونگ امتناع کرد، او را داخل توالت انداختند. دو مأمور که یکی از آنها معاون رئیس ادارۀ پلیس بود، با کفش‌های چرمی‌اش محکم به ران‌هایش ضربه ‌زد.
آقای لی از شدت درد فریاد می‌زد، اما معاون رئیس گفت: «حتی اگر بمیری برایم مهم نیست! نهایتاً فقط کمی به خانواده‌ات غرامت می‌دهیم!»

آقای لی در بازداشتگاه تایرلوآن محبوس شد.

۷۰۰۰ یوان از منزل تمرین‌کنندگان توقیف شد

خانم کائو شویون از شهرستان یای‌آن، استان هیلونگجیانگ به‌دلیل توزیع مطالب فالون گونگ تحت تعقیب قرار گرفت و بعد در ۸ اوت توسط پلیس بازداشت شد. پلیس منزلش را غارت و حدود ۷۰۰۰ یوآن پول نقد را توقیف کرد که پیام‌های مربوط به آزار و شکنجه فالون گونگ در چین روی آنها نوشته شده بود.

در طول حمله پلیس، نوه ۱۸ ساله خانم کائو در خانه تنها بود. پس از پیدا کردن پول نقد با پیام چاپ‌شده درباره فالون گونگ در کیف پولش، مأموران او را نیز به ادارۀ پلیس بردند. اگر چه توسط پدرش همان شب به منزل بازگشت، اما دختر نوجوان به شدت وحشت‌زده بود و دائم گریه می‌کرد. خانم کائو بعد از آن به بازداشتگاه چی‌چی‌هار منتقل شد.

خانمی اهل ژجیانگ از مرکز شستشوی مغزی به بازداشتگاه منتقل شد

گزارش خانم گو دگن، ۶۳ ساله اهل شانگیو، شائوشینگ به‌خاطر توزیع فلایرهای اطلاع‌رسانی فالون گونگ و آزار و شکنجه به پلیس داده شد. در شب ۸ اوت پلیس او را در منزلش بازداشت و به بازداشتگاه منطقه درحال توسعه شانگیو منتقل کرد.

آنها به خانواده خانم گو گفتند که او را در تاریخ ۲۱ اوت آزاد می‌کنند.

اما، زمانی که خانواده در سحرگاه ۲۱ اوت به بازداشتگاه رفتند، به آنها گفته شد که خانم گو به مرکز شستشوی مغزی شائوشینگ منتقل شده است و پلیس قصد داشت برای حداقل یک ماه دیگر او را در آنجا نگه دارد.

آزار و اذیت و غارت خانه
لغو گذرنامه تمرین‌کنندۀ شناخته شده در مرز
در میان تمرین‌کنندگان فالون گونگی که در ماه اوت مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، یک مورد قابل توجه آقای وانگ ژیون است. او قبل از اینکه بتواند برای پیوستن مجدد به دخترش به ایالات متحده برود، گذرنامه‌اش در مرز چین مخدوش شد.

آقای وانگ هماهنگ‌کننده سابق انجمن تحقیقات فالون دافا در چین بود. مدت کوتاهی پس از آغاز آزار و شکنجه فالون گونگ در ماه ژوئیه ۱۹۹۹ او به ۱۶ سال حبس محکوم شد.

آقای وانگ در سال ۲۰۱۴ از زندان آزاد شد و از آن زمان تحت نظارت مداوم پلیس بوده است. دخترش دانیل وانگ، در ماه ژوئیه در اقدامی برای نجات پدر، از آمریکا به چین بازگشت. پس از دو هفته تلاش سخت، دانیل و شوهرش جف نِنارِلا گذرنامه و ویزای مطمئنی برای آقای وانگ گرفتند. اما آقای وانگ درست قبل از ترک چین در تاریخ ۶ اوت، توسط مأموران گمرک در فرودگاه متوقف و گذرنامه‌اش مخدوش شد.

دانیل و جف دست خالی به ایالات متحده بازگشتند.

پس از ۱۲ سال حبس، خانم اهل هیلونگجیانگ هنوز هم اغلب مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد و منزلش توسط پلیس غارت می‌شود


در یک مورد مشابه خانم لی یوشوی ۶۲ ساله که به‌طور مداوم توسط پلیس مورد آزار و اذیت قرار گرفته و شاهد غارت منزلش بوده است، در ماه مه ۲۰۱۴ پس از ۱۲ سال حبس و شکنجه از زندان آزاد شد.

با گذشت نزدیک به دو سال و نیم از آزادی‌اش، مأموران بیش از ۱۰ بار منزلش را غارت کرده‌اند. آخرین بار در تاریخ ۲۶ اوت بود که پلیس مشکوک شد که او تابلویی با نوشتۀ: «فالون دافا خوب است» را نصب کرده است. به منزلش رفتند و آنجا را غارت و او را تهدید کردند که از نصب تابلو خودداری کند.

ملاقات پلیس با تمرین‌کنندگان با «پرسشنامه تبدیل»
در تاریخ ۱۵ اوت دو ملاقات‌کننده از ادارۀ پلیس محلی و کمیته محله سرزده به منزل خانم پنگ چونلیانگ ۸۰ ساله رفتند. هر کدام پرسشنامه‌ای در دست داشتند تا تمرین‌کنندگان فالون گونگ را به امضای اظهاریۀ رها کردن تمرین وادار کنند. وقتی که او حاضر به همکاری نشد، آنها در فرمی محل زندگی او را نوشتند و شماره تلفنش را پرسیدند.

دو تمرین‌کننده دیگر در همان منطقه نیز توسط کارکنان پلیس و کمیته محله مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/1/159369.html