(Minghui.org) در مجموع ۱۹۲۰ تن از سکنه شهر کانگژو دادخواست آزادی آقای سونگ شینگوی را امضاء کردند. او به خاطر پخش مطالب اطلاع‌رسانی در مورد آزار و شکنجه فالون گونگ بازداشت شد. این روش معنوی بر اساس اصل حقیقت، نیکخواهی بردباری است.

ساکنان شهر کانگژو دادخواستی برای آزادی آقای سونگ شینگ‌وی را امضاء کرده و اثر انگشت زدند

دادخواست‌ها به دادستانی شانگهای، اداره پلیس شانگهای و سایرسازمان‌های مربوطه ارسال شد.

این دادخواست‌ها تصویری از درد و رنج متحمل شده توسط آقای سونگ را برای اِعمال حق قانونی آزادی عقیده‌اش و آزادی مطبوعات ارائه می‌دهند.

آقای سانگ تمرین فالون گونگ (فالون دافا) را در سال ۱۹۹۷شروع کرد. پس از آغاز آزار و شکنجه در سال ۱۹۹۹ او به یک هدف تبدیل شد.

او در سال ۲۰۰۱ به‌دلیل امتناع از نفی فالون گونگ به ۱۰ سال حبس محکوم شد. نگهبانان زندان او را به شکل‌های مختلف شکنجه کردند. یک بار به‌وسیلۀ یک تخته چوبی خاردار در ناحیه کمر و پشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و برای مدت زمان طولانی آویخته شد.

چهار سال پس از آزادی در سال ۲۰۱۲، پس از دریافت یک خبر که او با اسپری پیامی را با مضمون«فالون دافا خوب است» در شانگهای نوشته، مجدداً در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ به‌وسیلۀ پلیس کانگژو بازداشت شد. آنها سه روز بعد او را به پلیس شانگهای تحویل دادند. او اکنون در بازداشتگاه منطقه بائوشان محبوس است.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/29/159735.html