(Minghui.org) نویسندگان کتاب تجارت سرخ، آقای دیوید ماتاس و آقای دیوید کیلگور، در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۶، برای شرکت در یک نشست در پارلمان سوئد دعوت شدند. آنها بحث و گفتگویی را برای اجرای اقدامات قانونی درخصوص ممنوعیت توریسم پیوند به چین برگزار کردند. مجله پزشک، که مهمترین مجله پزشکی در سوئد است، روز بعد گزارشی را در وب‌سایت خود منتشر کرد با عنوان «جنایت علیه بشریت در مقیاس صنعتی»

تصویری از گزارش «جنایت علیه بشریت در مقیاس صنعتی» در وب‌سایت مجله پزشکی دکتر. (از سمت چپ) آقای دیوید ماتاس وکیل حقوق بشر، آقای وو مانیانگ از انجمن بین‌المللی حقوق بشر، نیکلاس مالم‌برگ عضو پارلمان سوئد و آقای دیوید کیلگور وزیر سابق امور خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه در همایش.

در این مقاله، درباره جدیدترین گزارش که براساس آخرین تحقیقات انجام‌شده بود، توضیح داد شد مبنی‌بر اینکه حزب کمونیست چین هزاران نفر از زندانیان عقیدتی را به قتل می‌رساند تا از اعضای بدن آنها در اعمال جراحی پیوند استفاده کند و همچنین به نشست برگزارشده در تاریخ ۲۷ سپتامبر با نویسندگان گزارش مذکور پرداخته شد.

مقاله مذکور همچنین به اختلاف فاحش بین تعداد رسمی پیوند در چین، که حدود ۱۰ هزار پیوند در هر سال اعلام‌شد و یافته‌های مستند این تحقیقات اشاره کرد که بین ۶۰ هزار تا ۱۰۰ هزار پیوند در هر سال برآورد شده است. بنابه گفته محققان، تنها توضیح این است که تعداد زیادی از زندانیان عقیدتی به‌خاطر اعضای بدنشان کشته شده‌اند، از جمله اقلیت‌های قومی، گروه‌های مذهبی و به‌طور عمده تمرین‌کنندگان فالون گونگ، بزرگترین گروه از زندانیان عقیدتی در چین را تشکیل می‌دهند.

این گزارش حاوی شهادت بازماندگان شکنجه‌شده‌ای است که تهدید شده بودند اندام‌هایشان را درمی‌آورند. این گزارش همچنین اشاره می‌کند که دولت چین پذیرفت که در اعمال جراحی پیوند، از اعضای بدن زندانیان محکوم به مرگ استفاده می‌کند، اما تعداد زندانیان اعدام شده به هیچ وجه قادر نیستند تعداد کل پیوند‌های انجام‌شده را پوشش دهند.

هنگامی که سؤال شد که پزشکان سوئدی از گزارش تحقیقاتی مذکور چه چیزی را می‌توانند بیاموزند، کیلگور گفت که آنها باید یاد می‌گیرند که این عمل جنایت علیه بشریت در مقیاس صنعتی است و آنها باید اطمینان حاصل کنند که بخشی از این جنایت نیستند. کیلگور پزشکان سوئدی را ترغیب کرد که از اصول اخلاق حرفه‌ای خود حفاظت کرده و در زمینه آموزش یا شرکت در تحقیقات، با افرادی که در برداشت اعضای بدن دست دارند، همکاری نکنند.

نیکلاس مالم‌برگ عضو پارلمان سوئد به خبرنگار گفت که پیش‌نویس طرحی را ارائه داده است که براساس آن شهروندان سوئدی را از رفتن به چین برای پیوند عضو منع می‌کند، شبیه قانونی که در اسپانیا به تصویب رسید. مالم‌برگ عضو پارلمان گفت که این اولین گامی است که سوئد می‌تواند بردارد.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/7/159448.html