(Minghui.org) اخیراً در بسیاری از مکان‌ها در چین بنرها و تابلوهایی رؤیت شده‌اند که خواستار توقف سرکوب 17 ساله علیه فالون گونگ هستند.


رهگذران در حال مطالعه پوستری در شهر نانچانگ، استان جیانگشی که افشاء می‌کند چگونه جیانگ زمین، رهبر سابق چین تمرین‌کنندگان فالون گونگ را به‌خاطر ایمان‌شان به‌طور وحشیانه‌ای مورد آزار و شکنجه قرار داده است.


بنری در شهر چانگچون، استان جیلین، با عبارت: «این جهان به حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری نیاز دارد.»


پوستری در شهر هاربین، استان هیلونگجیانگ با عبارت:«فالون دافا خوب است.»


پوستری با عبارت: «فالون دافا خوب است» در شهر چائویانگ، استان لیائونینگ

پوستری با عبارت:«جهان به حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری نیاز دارد.» در شهر ووهان، استان هوبئی.


پوستری در شهر جینان، استان شاندونگ که مزایای تمرین فالون گونگ را نشان می‌دهد.


پوستری در شهر ژاجیاکو، استان هبی که خواستار کشاندن جیانگ زمین، رهبر سابق چین به پیشگاه عدالت هستند، به‌خاطر اعمال آزار و شکنجه فالون گونگ.


پوستری در شهر کونمینگ، استان یوننان، با عبارت: «کمونیست چین به بسیاری از مردم صدمه زده است. برای داشتن آینده‌ای بهتر رژیم را ترک کنید.»

مقاله‌های مرتبط به زبان چینی: 

http://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/19/大陆各地出现的真相条幅、展板(图)-333160.html

http://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/26/大陆各地展板、条幅传播法轮功真相(图)-335492.html

http://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/3/大陆各地真相展板、条幅-335745.html