(Minghui.org) یکی از ساکنان شهر فوشین که به‌خاطر باور خود زندانی شده بود، یک ماه قبل از آزادی‌اش در اوت ۲۰۱۲، او را مجبور به خوردن قرص‌هایی ناشناخته کردند. اندک زمانی بعد خانم گائو لیانژن دچار بی‌اختیاری، تورم شکم و چرکی‌شدن بدن شد. او چهار سال بعد درگذشت.

خانم گائو قبل از بازداشت

خانم گائو بعد از بازداشت

باسن خانم گائو پوسیده شد و چرک کرد

اداره‌ای خارج از حوزه قضایی حکم را لغو می‌کند

خانم گائو در تاریخ ۲۲ اوت سال ۲۰۰۹، به‌خاطر صحبت با مردم درباره فالون گونگ، روشی معنوی که از سوی رژیم کمونیستی چین تحت آزار و اذیت قرار گرفت، بازداشت شد.

طی برگزاری دادگاهش در تاریخ ۲۱ ژانویه سال ۲۰۱۰، وکیل مدافعش از حق قانونی او برای آزادی عقیده براساس قانون اساسی دفاع کرد، به‌خاطر اینکه هیچ قانونی در چین تمرین فالون گونگ را جرم در نظر نمی‌گیرد.

قاضی او را به سه سال زندان و پنج سال حبس تعلیقی محکوم کرد.

اداره ۶۱۰ محلی، اداره‌ای خارج از حوزه قضایی که در نقش ریشه‌کن کردن فالون گونگ و نادیده‌گرفتن سیستم قضایی عمل می‌کند، حکم صادره را لغو کرد و دستور داد مدت سه سال زندان خانم گائو بلافاصله آغاز شود.

داروی ناشناخته منجر به مرگ ناگهانی شد

خانم گائو سریعاً به زندان زنانِ استان لیائونینگ منتقل شد. ازآنجاکه بر باور خود پابرجا ماند، یک ماه قبل از آزادی، او را مجبور به خوردن داروهای ناشناخته کردند.

او هرگز از علایم شدید ناشی از این دارو بهبود پیدا نکرد و در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۶، پس از تحمل بیش از چهار سال درد و رنج درگذشت.