(Minghui.org) دادخواستی با ادعای پرداخت غرامت برای مرگ آقای لو جیانگ‌پینگ از سوی دادگاه عالی خلق در تاریخ 2 ژوئن 2016 پذیرفته شد. او پنج روز پس آزادی از زندان درگذشت.

دادگاه به وکیل این خانواده گفت که پرونده در حال بررسی است و قبل از تاریخ ۲ دسامبر که آخرین مهلت بررسی شش ماهه این پرونده است، تصمیمی اتخاذ خواهد شد.

شکنجه و تزریق مواد سمی نامعلوم

قبل از ارسال پرونده به دادگاه عالی خلق، همسر آقای لو ادعای پرداخت غرامت و شکایات خود را در مورد مرگ به‌ناحق شوهرش به دادگاه استانی و اداره زندانها طرح کرده بود، اما همه آنها رد شدند.

آقای لو جیانگ‌پینگ، تمرین‌کننده فالون گونگ اهل استان سیچوان، به‌دلیل توزیع اعلامیه اطلاع‌رسانی در مورد آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست رژیم کمونیستی به مدت چهار سال و نیم در زندان شماره ۱در استان یون‌نان محبوس بود. او در زندان تحت شکنجه قرار گرفت و داروهای نامعلومی به او تزریق شد.

به‌رغم وضعیت جسمی رو به وخامت و اعتراض شدید وکیلش، زندان از ارائه درمان پزشکی به او خودداری کرد.

سرانجام در 23 دسامبر 2013 که آقای لو در شرایط بحرانی بود، زندان او را با قید ضمانت پزشکی آزاد کرد.

آقای لو که شدیداً لاغر و ضعیف شده بود به خانواده‌اش گفت که به او داروهای سمی تزریق کرده‌اند. روی دست‌هایش برجستگی‌های تیره‌ای به اندازه دانۀ انگور به‌چشم می‌خورد. دندان‌ها و لثه‌هایش همه سیاه و دندان‌هایش پوشیده از خون منعقد شده بود. داخل دهانش دچار فساد و پوسیدگی شده و معده‌اش دچار نفخ شدید بود. او درد طاقت‌فرسایی را تحمل می‌کرد.

تنها پنج روز پس از آزادی‌اش، آقای لو در 51 سالگی درگذشت.

آقای لو با همسر و دخترش

امتناع از اعطای ادعای غرامت

پس از درگذشت آقای لو، خانواده‌اش خواستار بررسی پرونده پزشکی او در طول مدت حبسش شدند و نیز خواستار آن شدند که مقامات دلایل مرگ او را بررسی کنند. اما درخواست آنها رد شد.

خانواده آقای لو در 25 مارس 2015 شکایتی را علیه زندان طرح و ادعای غرامت کرد. ولی زندان حاضر به قبول این ادعا نشد و توضیحی نداد.

بعد از اعمال فشار وکیل بر زندان، مسئولین به همسر آقای لو گفتند اسناد و مدارکی را ارائه کند که ثابت می‌کند او در زمان مرگ آقای لو همسرش بوده است. حتی پس از ارائه سند، زندان بازهم حاضر به قبول ادعای غرامت نبود.

بیش از دو ماه بعد، وکیل در 5 ژوئن 2015 اقدام به طرح شکایت علیه سازمان مدیریت زندان استان یون‌نان کرد. هیئت مدیرۀ سازمان، کارکنان امنیتی خود را برای دادن مجوز ورود به وکیل مورد مؤاخذه قرار دادند و خواستند که او سازمان را ترک کند.

وکیل با استناد به این که این اداره مسئول نظارت بر نقض قانون توسط زندان‌ها است، حاضر به ترک سازمان نشد. او را به زور از اداره خارج کردند و او با تلفن همراهش شروع به ضبط این رویداد کرد. وقتی مأموران اقدام به گرفتن تلفن همراهش کردند، این درگیری ناظرانی را از سایر ادارات به خود جلب کرد.

برای کنترل اوضاع، یک عضو هیأت مدیره موافقت کرد تا در سازمان‌شان با وکیل صحبت کند. پس از مذاکره، وکیل پذیرفت که فیلم گرفته شده با تلفنش را پاک کند و دفتر مدیریت نیز شکایت او را پذیرفت.

رد دادخواهی توسط سازمان زندان استانی و دادگاه عالی

سازمان مدیریت زندان در تاریخ 30 نوامبر 2015 به وکیل اطلاع داد که زندان مسئول مرگ آقای لو یا مشکلات جسمی او نیست.

وکیل در تاریخ 15 دسامبر 2015 دادخواستی را علیه سازمان مدیریت زندان و نیز مسئولان زندان برای سرپوش گذاشتن بر این جنایت، به دادگاه عالی در استان یون‌نان ارسال کرد.

این دادخواست توسط دادگاه عالی پذیرفته شد. اما، قاضی از ارائه پاسخ به وکیل طفره رفت و درخواست وکیل برای رسیدگی به شکنجه‌ای که آقای لو در زندان متحمل شد، محرومیت از درمان پزشکی و محرومیت از ملاقات با خانواده یا وکیل را به‌تعویق انداخت.

در جلسه دادگاه در 14 مارس 2016 که بدون حضور وکیل برگزار شد، دادگاه عالی حکم رد دادخواست و سایر درخواست‌های غرامت از سوی خانواده آقای لو را صادر کرد.

در حکم صادره اعلام شد که دادگاه پس از بررسی یادداشت‌ها و صحبت با شاهدان در زندان، به این نتیجه رسید که کارکنان زندان و زندانیان آقای لو را شکنجه نکرده‌اند، بنابراین، زندان مجبور به پرداخت غرامت برای مرگ او نیست.

دادگاه عالی درخواست وکیل را برای بررسی یا شواهدی که برای رسیدن به این حکم از آنها استفاده شد را رد کرد.

آنگاه وکیل دادخواستی را به دادگاه عالی خلق ارسال کرد که پرونده را پذیرفت و اطلاع داد که تحقیقات در جریان است.

گزارش‌های قبلی:

مرگ آقای لو جیانگ‌پینگ به دلیل تحمل شکنجه و تزریق مواد سمی

آزادی تمرین‌کننده فالون گونگ آقای لو جیانگ‌پینگ از زندان در شرایط بحرانی، درگذشت او ظرف پنج روز

شکایت خانواده آقای لو جیانگ پینگ علیه اولین زندان استان یون‌نان به‌دلیل اعمال شکنجه