(Minghui.org) تمرین‌کنندگان باید به شرایط و حوادث در زندگی‌شان به شیوه‌ای جامع نگاه کنند. برای مثال نمی‌توانیم افرادی که با آنها در تماس قرار می‌گیریم را تنها با رفتارشان یا فقط براساس این دورۀ زندگی مورد قضاوت قرار دهیم. اگرچه شاید آنها معمولی به نظر برسند، ولی ممکن است کارهای بسیار فوق‌العاده‌ای در زندگی‌های گذشته خود انجام داده باشند.

در‌حالی‌که خودمان را در این دوره تاریخی تزکیه می‌کنیم، در حال به دوش کشیدن مأموریت اعتباربخشی به دافا و نجات موجودات ذی‌شعور نیز هستیم. استاد می‌خواهند موجودات در کیهان کهن را نجات دهند و برای ما فرصتی فراهم می‌کنند که به ایشان کمک کنیم.

استاد بیان کردند:

«هر چه به انتها نزدیک‌تر شود، بیش‌تر نمی‌توانید کند شوید؛ هر چه به انتها نزدیک‌تر شود، بهتر باید فا را مطالعه کنید؛ هر چه به انتها نزدیک‌تر شود، افکار درست شما باید قوی‌تر باشد.» («به کنفرانس فای کانادا» در نکات اصلی برای پیشرفت بیش‌تر 3)

برخی از تمرین‌کنندگان در منطقه‌ام احساس غمگین بودن و افسردگی می‌کنند. در نتیجه کمتر با خودشان جدی هستند و اغلب مأموریت‌های بزرگ‌ در زندگی‌شان را فراموش می‌کنند. این مسئله‌ای بسیار جدی است!

نیروهای کهن احساسات این تمرین‌کنندگان را تشدید می‌کنند و از تصورات بشری‌شان سوءاستفاده می‌کنند. این باعث می‌شود که برخی از تمرین‌کنندگان بعد از به‌اصطلاح «تبدیل شدن» اعتماد به نفس‌شان را ازدست بدهند. احساس می‌کنم که این اساساً در نتیجه درک محدودشان از فا است.

بجای احساس افسردگی باید فقط خود را از زمین بلند کنند، از اشتباهات خود درس بگیرند و با اشتیاق از آن موقع به بعد بهتر عمل کنند. مادامی‌که فا را مطالعه کنند و تحت تأثیر نیروهای کهن قرار نگیرند، قادر خواهند بود که در آینده به خوبی عمل کنند.

برخی از تمرین‌کنندگان وقتی نمی‌توانند خودشان را به‌خوبی اداره کنند، در دام سرزنش خود می‌افتند. این بدین دلیل است که نمی‌توانند تصورات بشری‌شان را رها کنند.

زمان زیادی را برای سرزنش خود هدر ندهید، فکر نکنید که این عملی ارزشمند است. آن هیچ کاربردی ندارد و فقط وابستگی دیگری است که باید از شر آن خلاص شویم.

در گذشته در وضعیتی بودم که نمی‌توانستم الزامات دافا را برآورده کنم. احساس تأسف بسیار زیادی می‌کردم و مصمم بودم که دفعه بعد در موقعیتی مشابه به خوبی عمل کنم. اما بعد از اینکه برای مدتی کوشا بودم، آن اشتباه را تکرار می‌کردم.

با گذشت زمان، اعتماد به نفسم و همچنین اعتماد به توانایی‌ام برای غلبه به چالش‌های مختلف را ازدست دادم. حتی به‌تدریج شک کردم که آیا قادر هستم که به کمال برسم. در نتیجه افسرده و افسرده‌تر شدم.

اگرچه نمی‌توانستم کشف کنم که چرا دائماً همان اشتباه را تکرار می‌کنم، هنوز به مطالعۀ فا، انجام پنج تمرین و روشنگری حقیقت ادامه می‌دادم. توانستم از پس آن کار برآیم چرا‌که کاملاً به پیروی از استاد متعهد هستم و هرگز خودم را رها  نمی‌کنم.

شبیه دونده آهسته ماراتنی است که حساب اینکه چه رتبه‌ای در مسابقه دارد را ازدست می‌دهد. پس از چند بار زمین خوردن در نهایت تسلیم می‌شود.

با این‌حال به‌عنوان تمرین‌کنندگان، مهم نیست که احساس می‌کنید چقدر وضعیت تزکیه فعلی‌تان بد است، هرگز نمی‌توانید تسلیم بشوید!

بخاطر داشته باشید که این تنها ماراتن حقیقی است که وجود دارد یا در آینده وجود خواهد داشت. این بدین معنی است که می‌بایست تا جایی که می‌توانیم سریع بدویم. اگر نمی‌توانیم بدویم پس باید راه برویم. گزینه خارج شدن وجود ندارد!

همانطور که استاد در جوآن فالون بیان کردند: «در تزکیه فای بودا، شما مجبورید پرتوان و به‌طور قاطع به پیش بروید.»

ما باید با تمام وجود شین‌شینگ‌مان را تزکیه کنیم و هرگز به خودمان اجازه ندهیم که بخاطر خوب عمل نکردن در زمینه‌های خاصی، احساس افسردگی کنیم.

تا زمانی که شما ورزشکاری در این «ماراتن» هستید، خارق‌العاده هستید. مهم نیست که چندبار زمین می‌خورید و مهم نیست چقدر احساس بدی دارید و مهم نیست که چقدر مسیرتان سخت به نظر می‌رسد، باید به پیش بروید.

هرگز تسلیم نشوید!