(Minghui.org) خانم وی شیوجوآن، استاد دانشگاه که از سوی کالج معلمان دانشگاه بیهوآ در شهر جیلین در مرخصی اداری بود، هنگامی‌که برای دیدار با بستگانش به شهر چانگچون می‌رفت، در ایستگاه راه آهن چانگچون در 23 نوامبر 2016 بازداشت شد. مأموران ادارۀ پلیس ژانچیان او را بازداشت و ادعا کردند که او یک فراری است. جرم او چیست؟ خانم وی، فالون گونگ را تمرین می‌کند که یک روش معنوی صلح‌آمیز بر اساس اصول حقیقت، نیکخواهی، بردباری است.

به گفته پلیس، نام خانم وی در سپتامبر 2016 به فهرست افراد تحت تعقیب اضافه شد. زیرا او از پاسخ به احضاریه صادر شده توسط دادگاه بخش منطقه گائوشین شهر جیلین سرباز زد.

خانم وی در حالیکه به دست‌هایش دستبند زده بودند به ادارۀ پلیس ژانچیان برده شد. مأموران پس از آن به‌منظور درخواست کمک به ادرۀ پلیس چانگجیانگ در شهر جیلین اطلاع دادند.مأموران ادارۀ پلیس چانگجیانگ اواخر آن شب خانم وی را به شهر جیلین بازگرداندند. هنگام رسیدن به جیلین او بسیار ضعیف شده بود. شوهر خانم وی، که در مقابل ایستگاه منتظر او بود، خانم وی را به داخل ایستگاه حمل کرد. او خواست که خانم وی به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان بستری شود. مأموران این درخواستش را رد و او را مجبور کردند از ایستگاه خارج شود.

خانم وی آن شب دچار تپش قلب شدید و بیهوش شد. مأموران او را به بیمارستان شماره 465 بردند و در آنجا مشخص شد که فشار خونش بالا رفته است.

پلیس روز بعد بازهم او را به بازداشتگاه برد. بازداشتگاه به‌دلیل مشکلات در وضعیت سلامتش حاضر به پذیرش او نشد.

پلیس پس از 5000 یوان اخاذی از خانواده خانم وی، او را آزاد کرد.

آزار و شکنجه مداوم

خانم وی و همسرش، هر دو استاد کالج معلمان متعلق به دانشگاه بیهو هستند. در تاریخ 1 اوت 2014 هردو بازداشت و به مرکز شستشوی مغزی شاهیزی برده و شش روز بعد به بازداشتگاه جیلین منتقل شدند.

خانم وی به‌دلیل وضعیت سلامتی‌اش با ضمانت پزشکی آزاد شد. شوهرش در 13 آوریل 2015، بعد از اینکه بیش از هشت ماه در حبس بود، به سه سال حبس با پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد. این زوج به‌خاطر تمرین فالون گونگ در ماه اوت 2014 در مرخصی اداری قرار داده شدند.

گزارش‌های مرتبط:

اتهام به معلم مدرسه برای مخالفت با دیکتاتور سابق پس از چند بازداشت، حبس به‌خاطر ایمانش

حبس و تحقیر یک زوج

انتقال استاد دانشگاه سخنران به مرکز شستشوی مغزی