(Minghui.org) اخیراً وب‌سایت مینگهویی، مجموعه‌ای از مواردی را گزارش داده است که در آنها دادستان‌ها، دادگاه‌ها و ادارات پلیس از دادگاهی کردن تمرین‌کنندگان بازداشت شدۀ فالون گونگ اجتناب کرده‌اند. این موارد نشان‌دهنده این واقعیت است که تعداد بیشتر و بیشتری از کارکنان و نهادهای قضایی در چین به ورای تبلیغات رژیم نگاه می‌کنند و به این درک رسیده‌اند که فالون گونگ واقعاً چیست: یک تمرین معنوی سنتی براساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری.

براثر مقاومت مسالمت‌آمیز تمرین‌کنندگان در برابر این آزار و شکنجه، تشریح بردبارانه اصول و مزایای فالون گونگ، همچنین اینکه تمرین باورهایشان مطابق با قانون اساسی است، بسیاری از افراد در حوزه‌های قضایی و اجرای قانون حالا متوجه شده‌اند که این آزار و شکنجه خودش غیرقانونی است. بسیاری از افراد درباره اطاعت کورکورانه از سیاست آزار و شکنجه وحشیانۀ 17 ساله، دچار شک و تردید شده‌اند و حتی شروع به کمک به تمرین‌کنندگانی کرده‌اند که تحت آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند.

موارد اخیر از این دست که در ادامه می‌آیند، این روند روبه‌رشد را نشان می‌دهند که نمایانگر این است که پایان این آزار و شکنجه نزدیک است.

دادگاه شآنشی از دادگاهی کردن اجتناب می‌کند، پلیس تمرین‌کننده را آزاد می‌کند

خانم لی میلینگ از ساکنین شهر هوما، واقع در استان شآنشی، در تاریخ 25 سپتامبر 2015، درحال توزیع مطالب اطلاع‌رسانی درباره آزار و شکنجه فالون گونگ بازداشت شد. دادستانیِ محلی در تاریخ 30 اکتبر حکم رسمی بازداشت او را صادر کرد و پرونده‌اش را به دادگاه محلی ارجاع داد.

اما این دادگاه از محاکمه خانم لی اجتناب کرد. وقتی دادستانی خواستار نظر هیئت قضایی محلی شد، این هیئت هیچ تمایلی به درگیر شدن در این موضوع نداشت. پلیس چاره‌ای نداشت جز اینکه یک حکم بازداشت 6 ماهه عطف‌ به ‌ماسبق صادر کرده و او را در تاریخ 25 مارس 2016 آزاد کند.

تمرین‌کننده ساکن استان هبی بدون اتهام آزاد شد

تمرین‌کننده‌ای با نام خانوادگی یانگ، از ژانگجیاکو، واقع در استان هبی، درحال صحبت با مردم درباره آزار و شکنجه فالون گونگ در تاریخ 21 اکتبر 2015 بازداشت شد. پلیس ماشینش را توقیف کرد و بیش از 600 نسخه از مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ او را ضبط کرد. آقای یانگ پس از بازداشت، به بازداشتگاه بخش وانچوآن فرستاده شد.

خانواده آقای یانگ، دوستداران و وکیلش برای مدت 5 ماه، به‌طور پیوسته دنبال آزادی او بودند. طی این مدت، دادستانی دو بار پرونده او را به اداره پلیس بازگرداند و خواستار مدارک بیشتری علیه او شد.

درحالی‌که پلیس نتوانست هیچ مدرکی دال بر این موضوع فراهم کند که آقای یانگ در کل باعث آسیبی به مردم یا جامعه شده است، او در تاریخ 30 مارس 2016، پس از 5 ماه بازداشت، آزاد شد.

وکیل آقای یانگ پس از آزادی او اظهار کرد: «خوشحالم که در این پرونده دادستان‌ها از وجدان خود پیروی کردند و سیاست آزار و شکنجه سراسری را کورکورانه دنبال نکردند.»

دادستان‌های لیائونینگ از محاکمه خودداری می‌کنند

لیو یامین و سان هونگ‌بینگ از بخش چانگتو، واقع در استان لیائونینگ، در تاریخ 28 ژوئن 2016، بازداشت شدند. پرونده آنها در تاریخ 2 اوت 2016 به دادستانی بخش فرستاده شد.

در همان روز، تمرین‌کنندگان محلی با دادستان‌ها صحبت کرده و بر این موضوع تأکید کردند که فالون گونگ چیست و چرا این آزار و شکنجه نادرست است.

دادستان‌ها تصمیم گرفتند تمرین‌کنندگان بازداشت شده را محاکمه نکنند و این موضوع را به اطلاع اداره پلیس محلی رساندند.

هر دو تمرین‌کننده در تاریخ 3 اوت آزاد شدند.

دادستان‌های جیانگسو بازداشت را تأیید نمی‌کنند

آقای گو رونگ‌فنگِ 53 ساله، از ساکنین شهر سوژو، واقع در استان جیانگسو، در تاریخ 3 سپتامبر 2016 درحالی‌که با مردم در شهر جیانگ‌یین، درباره فالون گونگ و آزار و شکنجه غیرمنصفانه آن صحبت می‌کرد، بازداشت شد.

پلیس در تاریخ 5 سپتامبر وارد منزل او شد و خانه‌اش را غارت کرد. آنها به همسر او گفتند که او چند سال در زندان حبس خواهد شد.

آقای گو در اداره پلیس از رها کردن باورش به فالون گونگ اجتناب کرد و با مأموران آنجا درباره فالون گونگ صحبت کرد. خانواده‌اش وکیلی استخدام کردند که در تاریخ 18 سپتامبر با او ملاقات کرد. وکیل او و خانواده‌اش صبح روز بعد به اداره پلیس رفتند و متوجه شدند که بازداشت آقای گو به‌دلیل کمبود مدارک علیه او، تأیید نشده است.

تصمیم دادستان منطقه یانچینگ (پکن) مبنی بر عدم محاکمه یک تمرین‌کننده

خانم چین شورونگ، از ساکنین منطقه یانچینگِ پکن، در 26 نوامبر 2015 بازداشت شد. خانم چین درحالی‌که منتظر محاکمه بود، دادستانی محلی دو بار پرونده‌اش را به اداره پلیس برگرداند و اظهار کرد که مدارک علیه او کافی نیستند.

اگرچه پلیس «مدرک» دیگری علیه خانم چین آماده کرد، دادستانی در نهایت این پرونده را مختومه اعلام کرد، بر این اساس که این مدارک ثابت نمی‌کنند خانم چین مرتکب هیچ کار غیرقانونی شده باشد.

به خانم چین دو مدرک رسمی داده شد، یکی تصمیم دادستانی را نشان می‌داد دال بر اینکه او محاکمه نخواهد شد و دیگری تأیید می‌کرد که حالت «آزادی او به‌قید وثیقه» به پایان رسیده و او کاملاٌ آزاد است.

در این مدرک اظهار شده بود: «براساس تحقیق خود دادستانی... و تحقیق پلیس، این مطالب [اطلاع‌رسانی] که به یک شکل و محتوا بودند، تعدادشان بیشتر از مقدار مجاز برای استفاده شخصی نبود. خلاف‌های ادعاشده توسط اداره پلیس شعبه یانچینگ فاقد حمایت واقعی و مدرک کافی است. بنابراین آن مطابق با الزامات برای محاکمه کردن یک شخص نیست. براساس بند 4 ماده 171 آیین دادرسی کیفریِ جمهوری خلق چین، دادستانی تصمیم گرفته است که چین شورونگ را محاکمه نکند.»

تمرین‌کننده لیائونینگ بدون اتهام آزاد می‌شود

خانم لیو وِی، معلم مدرسه‌ای در شهر سویی‌ژونگ، استان لیائونینگ، در تاریخ 2 نوامبر 2016 بازداشت شد. پس از 7 روز، اداره پلیس پرونده او را به دادستانی محلی فرستاد. دادستانی مدارک برای بازداشت خانم لیو را ناکافی یافت و او در همان روز آزاد شد.

دادستان هیچ مدرکی علیه تمرین‌کننده پیدا نمی‌کند

خانم چو شورونگ، از ساکنین شهر چی‌چی‌هار در تاریخ 9 اکتبر محاکمه و به «استفاده از یک فرقه برای اختلال در اجرای قانون» متهم شد؛ بهانه رایجی که رژیم کمونیست چین از آن استفاده می‌کند تا تمرین‌کنندگان فالون گونگ را در کمپینش برای ریشه کردن این تمرین معنوی زندانی کند.

محاکمه خانو چو شورونگ پس از این اتفاق افتاد که دادستانی منطقه لونگشا پرونده او را 4 بار به اداره پلیس وولونگ پس فرستاد و اظهار کرد که مدارک علیه او کافی نیستند.

وکیل خانم چو استدلال آورد که هیچ قانونی در چین فالون گونگ را خلاف نمی‌داند و اینکه او نباید به‌خاطر استفاده از حق آزادی عقیده خود براساس قانون اساسی، هرگز تحت تعقیب قانونی قرار می‌گرفت.

قاضی جلسه دفاعیه وکیل را تأیید کرد که ادعا می‌کرد مدارک موجود برای تحت تعقیب قانونی قرار گرفتن موکلش بی‌اعتبار است و نتیجه گرفت که آن به‌طور غیرقانونی جمع‌آوری شده و قابل قبول نیست. قاضی بدون صدور حکمی، جلسه را به‌تعویق انداخت.

دادستان دو یانهونگ، به خانواده خانم چو گفت: «وکیلتان دفاعیه‌ای بسیار درست و قوی را ارائه داد. آن قانع‌کننده است. ما باید در آینده محکومیت تمرین‌کنندگان فالون گونگ را مورد بررسی قرار دهیم. باید از محکومیت‌های سنگین اجتناب شود.»

دادستان دو، پرونده خانم چو را به اداره پلیس بازگرداند و اظهار کرد که او باید آزاد شود.