(Minghui.org) قاضی در جریان محاکمه یک تمرین‌کننده فالون گونگ سعی کرد با وکیل مدافع دربارۀ اقرار مصلحتی مذاکره کند، اما وکیل آن را رد کرد چون هیچ قانونی در چین تمرین فالون گونگ را جرم محسوب نمی‌کند.

خانم وانگ چانگ جین، یکی از ساکنان شهر چانگشا، در 7 دسامبر 2015، به‌دلیل امتناع از نفی فالون گونگ بازداشت شد. این روش معنوی توسط رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.

وکیل او، آقای گائو های‌یو، در اولین جلسه در 9 اوت 2016، از حق قانونی آزادی عقیده او دفاع کرد. او تأکید کرد که آزار و شکنجه فالون گونگ از زمان شروع آن فاقد مبنای قانونی بوده است و موکلش از همان اول هرگز نمی‌بایست به‌خاطر ایمانش تحت پیگرد قرار بگیرد.

او همچنین استدلال کرد که شواهد دادستان که شامل اقلام توقیف شده از منزل خانم وانگ است، نباید معتبر شناخته شوند زیرا آنها اموال قانونی خانم وانگ بوده و باعث هیچ آسیبی به کسی یا جامعه نشده است.

خانم وانگ، به دلیل فشار خون بالا یک هفته پس از بازداشتش به قید وثیقه از زندان آزاد شد، در 9 اکتبر 2016 اعلانی را از دادگاه دریافت کرد مبنی بر اینکه جلسه بعدی به تعویق افتاده است، چون دادستانی برای بررسی پرونده‌اش به زمان بیشتری نیاز دارد.

آقای گائو حدس می‌زند که این یک تاکتیک تأخیر در بخشی از دادگاه است. چون قبلاً وکیل تمرین‌کنندگان فالون گونگ بود، می‌دانست که گاهی اوقات دادگاه‌های چین حکم گناه بودن تمرین‌کنندگان را در حالی صادر می کنند که پرونده‌های آنها ظاهراً در جریان نیست.

قاضی پان هائو در 4 نوامبر ضمن احضار آقای گائو به او گفت که پیامی را به خانم وانگ برساند. پان گفت که خانم وانگ یا باید به گناه خود اعتراف کند یا با بازداشت و زندان روبرو خواهد شد. او وعده داد چنانچه خانم وانگ به ارتکاب جرم خود مبنی بر تمرین فالون گونگ اعتراف کند. حکم او را به حالت تعلیق درمی‌آورد.

آقای گائو این معامله قاضی پان را قاطعانه رد کرد، چون برای دفاع از بی‌گناهی خانم وانگ استخدام شده بود.

او تاکنون هیچ خبری از دادگاه نشنیده است.