(Minghui.org) یک ساکن شهر میشان به‌خاطر ایمانش در زندان در شرایط بحرانی است و این در حالی است که مقامات زندان از اعطای آزادی مشروط به او خودداری کرده‌اند.

آقای ژانگ یوتانگ در آوریل 2014 به‌دلیل تمرین فالون گونگ بازداشت شد. دو ماه بعد، محرمانه به حبس محکوم شد. اما یک دادگاه عالی پس از پژوهش‌خواهیِ وکیلش علیه محاکمه محرمانه و صدور حکم، آن را لغو کرد. فالون گونگ یک روش تزکیه معنوی است که توسط رژیم کمونیستی چین مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

آقای ژانگ یوتانگ

به همان دادگاهی که محاکمه قبلی را انجام داد، دستور داده شد که دوباره به این پرونده رسیدگی کند. پس از آن از دسترسی وکیل به اسناد پرونده و ملاقات با موکلش ممانعت به عمل آمد.

محاکمه مجدد او طی شش جلسه انجام شد. آقای ژانگ ظاهراً در یک جلسه تحت تزریق با دارو بود و در جلسه دادرسی دیگر خشن شده بود. محاکمه مجدد با همان حکم گناهکار بودن علیه آقای ژانگ انجام شد که قرار شد حکم دقیق بعد از بررسی اعلام ‌شود.

در تاریخ 29 نوامبر 2016 طی یک تماس تلفنی از زندان تیلی از همسر آقای ژانگ خواسته شد که برای دیدار با شوهرش به آنجا برود. او روز بعد که وارد زندان شد، مرد لاغر و نحیفی را در شرایط بحرانی دید.

آقای ژانگ به همسرش گفت که او یک بار از هوش رفته و مدت پنج روز در کما بوده و زندان هنوز هیچ نوع مراقبت پزشکی به او ارائه نداده است. بار دیگر، هنگام راه رفتن ناگهان از حال رفته و از طبقه سوم به طبقه اول سقوط کرده و سرش متورم شده بود، اما دوباره نگهبانان هیچ درمانی برای آسیب‌های وارد به او انجام ندادند.

زمانی که همسر آقای ژانگ پرسید که چرا زندان او را زودتر از وضعیت شوهرش مطلع نکرده است، نگهبان سان گویو از دادن پاسخ خودداری کرد.

گزارش‌های مرتبط: دو مرد در طول محاکمه مجدد به‌خاطر تمرین فالون گونگ، تحت تأثیر دارو در جلسه اولیه، خشن شده بودندشواهد جدید نشان می‌دهد که ممکن است به متهمان فالون گونگ دارو داده شده باشددادگاه در طول محاکمه مشکوک شد که متهمان تحت تأثیر دارو هستندقاضی پس از نقض روال قانونی، محاکمه را متوقف کردقاضی با منع دسترسی به اسناد پروند، مانع دفاع از تمرین کنندگان شداستان هیلونگ‌جیانگ: بازداشت وکلا به دنبال ملاقات با موکلانچند بازداشت گسترده اخیر تمرین‌کنندگان در شهر مودانجیانگ؛ بازداشت سه وکیل