(Minghui.org) یکی از ساکنان چونگ‌چینگ برای دومین بار به اتهام «عضویت در یک فرقه برای تضعیف اجرای قانون» در دادگاه حاضر شد. این بهانه‌ معمول رژیم کمونیستی چین است که در تلاش برای درست کردن پاپوش و حبس تمرین‌کنندگان فالون گونگ از آن استفاده می‌شود.

آقای ژانگ جون در تاریخ 24 مه 2016 به‌دلیل صحبت با مردم درباره فالون گونگ بازداشت شد. وکیل او استدلال کرد که هیچ قانونی در چین تمرین فالون گونگ را جرم محسوب نمی‌کند و اینکه موکل او هرگز نباید برای اِعمال حق قانونی آزادی عقیده‌اش تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.

دادستان نتوانست مشخص کند که آقای ژانگ کدام قانون را زیرپا گذاشته است و اذعان کرد که: «ما هیچ شواهدی نداریم یا هیچ موردی را نیافته‌ایم که بیان کند فالون گونگ یک فرقه است.» سخنان دادستان در مراحل دادگاه با امضای خودش ثبت شد.آقای ژانگ برای اولین بار در 26 اکتبر در دادگاه حاضر شد. همان دادستان فقط چند عکس از شواهد پیگرد قانونی تهیه کرد، بدون ارائه هیچ‌گونه موارد واقعی که الزام قانونی دارد. قاضی دادرسی مانع اعتراض وکیل شد.

دادستان در جلسه دوم در 23 دسامبر هم حاضر شد و برخی از اقلام توقیف شده از محل اقامت آقای ژانگ را ارائه داد که بعد از بازداشتش از منزلش برداشته بودند. وکیل گفت که قانون تصریح می‌کند که کارت‌های حافظه کامپیوتری و فلش‌ها نمی‌توانند به‌عنوان مدرک مورد استفاده قرار بگیرند، زیرا در محتویات آنها به‌راحتی می‌تواند تقلب شود. او همچنین اشاره کرد که مطالب فالون گونگ توقیف شده باعث آسیبی به کسی یا جامعه بزرگ‌تری نشده است، چه رسد به اینکه باعث تضعیف اجرای قانون شود.

وکیل خواستار تبرئه موکل خود شد، اما قاضی به جلسه دادرسی دوم بدون صدور حکم خاتمه داد.

آقای ژانگ که تمرین فالون گونگ را یک سال پیش شروع کرد، در بازداشتگاه بانان محبوس است.