(Minghui.org) از زمان آغاز جنبش شکایت علیه جیانگ زمین در سال 2015 ده‌ها هزار نفر از تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چند ماه گذشته شکایت خود را علیه او ثبت کرده‌اند. صدها هزار نفر از شهروندان چینی نیز دادخواست تعقیب قانونی را امضاء کرده‌اند.

250 نفر دیگر در شهر یینگچنگ دادخواست تعقیب قانونی جیانگ زمین را امضاء کردند

بیش از 250 نفر در شهر یینچنگ، استان هوبئی دادخواست تعقیب قانونی قرار جیانگ زمین را امضاء و اثر انگشت خود را به‌عنوان تأیید در پای آن گذاشتند. این دادخواست از دادستانی عالی کشور و دیوان عالی کشور خواستار بررسی جنایت جیانگ علیه بشریت و نیز خواستار مجازات او متناسب با جرمش شد.

مردی 70 ساله گفت: «می‌خواهم جیانگ زمین محاکمه شود. امیدوارم این اتفاق به‌زودی رخ دهد. او بسیار شرور است. من این دادخواست را امضاء می‌کنم.»

مردی 50 ساله اظهار داشت: «او باعث ایجاد مشکلات بزرگی برای خانواده‌ام شده است. باید او را محاکمه کنیم.»

یک راننده جوان بسیار سپاسگزار بود که مردم بسیاری مطلع شدند تا دادخواست محاکمۀ جیانگ را امضاء کنند. او نیز آن را امضاء کرد.

564 نفر دیگر در شهر آنشان، استان لیائونینگ دادخواست شکایت علیه جیانگ زمین را امضاء کردند

مردم شهرستان خودمختار شیویان مانزو در شهر آنشان، استان لیائونینگ نیز به این جنبش شکایت علیه جیانگ زمین پیوستند. آنها گفتند: «وقتی جیانگ بازداشت شود مردم بهتر زندگی می‌کنند.»

برخی نیز گفتند: «ما باید خیلی وقت پیش از او شکایت می‌کردیم. او باعث شده است که بسیاری از مردمِ خوب متحمل رنجشوند.»

برادرشوهر یکی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ گفت: «من از شکایت علیه جیانگ زمین کاملاً پشتیبانی می‌کنم. من یک تمرین‌کننده نیستم. اما دچار آسیب شده‌ام. می‌دانم که فالون گونگ خوب است، تاکنون به‌خاطر ترس از آزار و شکنجه نمی‌توانستم حقیقت را بگویم. اکنون می‌توانم از او شکایت کنم. می‌خواهم به حمایت از فالون گونگ صحبت کنم و می‌خواهم که جیانگ محاکمه شود.»

دوست یکی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ گفت: «من تمرین نمی‌کنم، اما از شما حمایت می‌کنم. او به‌طور بسیار وحشیانه‌ای یک گروه از مردم فوق العاده را مورد آزار و شکنجه قرار داده است. او ضد بشر است و باید به خاطر ارتکاب این جرم تاوان دهد.»

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس ادارۀ ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.