(Minghui.org) هنگامی که کنفرانس تبادل‌ تجربه فالون دافای ۲۰۱۶، در ۲۷ نوامبر در دانشگاه ملی تایوان برگزار شد، مقامات برگزیده‌ای نیز آمدند و با نوشتن نامه حمایت خود را ابراز کردند. این مقامات شامل لیو چین-کو و هسو چی - چیه، اعضای قوه مقننه و همچنین مشاورانی از شهرهای کائوسیونگ و چیایی بودند.

قانونگذاران: مردم بیشتری به این تلاش‌ها ملحق می‌شوند

آقای لیو گفت که استواری و ثبات قدم تمرین‌کنندگان را تحسین می‌کند که با وجود آزار و اذیت بی‌امان در چین، به‌خاطر باور خود ایستادگی می‌کنند. او مخصوصاً به آقای لی هنگجی، بنیانگذار فالون دافا اشاره کرد که مشکلات فوق‌العاده‌ای را درخصوص معرفی این روش به جهان متحمل شده‌اند. او گفت: «همیشه عمیقاً احساسی حاکی از قدرشناسی و تحسین دارم از اینکه استاد لی و فالون دافا حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری را برای جهان به ارمغان می‌آورند.»

در طول این سال‌ها، او نیز شاهد بوده است که چگونه تمرین‌کنندگان از سراسر جهان همدیگر را مورد تشویق قرار داده و پشتیبان همدیگر بوده‌اند تا این امکان را برای مردم بیشتری فراهم کنند که درباره این روش آگاه شوند و به متوقف کردن سرکوب کمک کنند. او گفت: «باور دارم که شما موفق خواهید شد، و خوبی را صمیمانه برای شما آرزو می‌کنم.»

آقای لیو چین-کو (راست) و آقای هسو چی – چیه (چپ) اعضای کمیته قانونگذاری (قانونگذاری یوآن) از فالون گونگ سپاسگزاری می‌کنند.

آقای هسو چی - چیه، یکی دیگر از قانونگذاران و یکی از حامیان دیرین فالون دافا است که با ارسال پیام تبریک، موفقیت کنفرانس را آرزو کرد. او گفت که مردم بیشتری به تلاش‌های تمرین‌کنندگان ملحق می‌شوند تا به آزار و شکنجه در چین پایان دهند.

اعضای شورای شهر: انجام کار درست

خانم چن لینا، عضو شورای شهر در کائوسیونگ، دومین شهر در تایوان، گفت که بسیاری از مردم را می‌شناسد که فالون دافا را تمرین می‌کنند. «آنها از تمام اقشار جامعه هستند، افرادی بسیار خوب که در شغل خود که سخت‌کوش هستند و مسئولانه عمل می‌کنند.»

خانم چن وقتی آگاه شد که بسیاری از تمرین‌کنندگان برای حضور در این رویداد از کشور‌های دیگری به آنجا آمدند و از اینکه بسیاری از افراد برای انجام کاری درست گرد هم جمع شدند، واقعاً تحت تاثیر قرار گرفت. او گفت: «می‌توانم انرژی مثبت نشأت‌گرفته از شفقت را احساس کنم، این‌گونه است که تمرین‌کنندگان فالون دافا متفاوت از سایر گروه‌ها می‌شوند.»

اعضای شورای شهر، خانم چن لینا از شهر کائوسیونگ و خانم وانگ می – هویی ازشهر چیایی گفتند که تمرین‌کنندگان فالون دافا درحال انجام کار درستی هستند.

خانم وانگ می – هویی، عضو شورای شهر چیایی گفت که اغلب تمرین‌کنندگان را در پارک‌ها می‌بیند که به انجام تمرین‌ها می‌پردازند. او گفت: «شنیده‌ام که صدها هزار نفر تمرین‌کننده در تایوان وجود دارند و مردم حتی برای شرکت در این کنفرانس از کشورهای دیگری به اینجا سفر می‌کنند. باید بسیار خوب باشد.»

خانم وانگ گفت که اصول فالون دافا، یعنی حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری، گفتنش آسان‌تر از عمل کردن به آنها است. «اما شما تمرین‌کنندگان فالون دافا آن را انجام داده‌اید. به همین دلیل است که ما لازم می‌دانیم از استاد لی تشکر کنیم که تغییرات مثبتی را برای جامعه به ارمغان آورده‌اند.»