(Minghui.org) متوجه شدم گرچه برخی از تمرین‌کنندگان سه کار را به‌خوبی انجام می‌دهند، اما هنگام استفاده از تلفن همراه محتاطانه عمل نمی‌کنند. مایلم سه داستان محلی مرتبط با این موضوع را مطرح کنم. امیدوارم این تبادل تجربه به ما کمک کند تا بیشتر مراقب ایمنی هم‌تمرین‌کنندگان باشیم.

تمرین‌کننده «الف»

تمرین‌کننده الف فردی مهربان است و بسیاری از تمرین‌کنندگان را تشویق می‌کند که قدم پیش گذارند و تا جایی که امکان دارد افراد بیشتری را نجات دهند. همگی به او احترام می‌گذاریم و تمرین‌کنندگان بسیاری آشکارا او را تحسین می‌کنند.

اما شوهر این تمرین‌کننده به من گفت که او اغلب به ایمنی توجهی نمی‌کند و از من خواست که با او صحبت کنم. وقتی این مطلب را به این تمرین‌کننده تذکر دادم، ناراحت شد و گفت که دیگر به خانه «ناامن» او رفت و آمد نکنم.

متوجه شدم که به رعایت نکردن موارد ایمنی از طرف او اشاره کرده بودم، بدون اینکه نگرانی‌ام را براساس فا بیان کنم.

بنابراین، به نکاتی اشاره کردم که در محل زندگی‌اش اتفاق افتاده بود.

چند سال قبل، پس از مسافرت به چند استان به خانه بازگشتم. من و نوه دختری‌ام به ملاقات تمرین‌کننده الف رفتیم. متوجه شدم که دومرد مشغول ورق‌بازی هستند. درحالی‌که، از کنارشان رد می‌شدیم، ورق‌بازی را قطع کردند و ما را به‌دقت زیرنظر گرفتند.

در آن زمان، متوجه نشدم که آنها مأموران پلیس با لباس شخصی هستند. آنها مرا شناسایی نکردند، زیرا به‌تازگی از سفر بازگشته بودم.

پس از اینکه آنجا را ترک کردیم، طولی نکشید، دو تمرین‌کننده دیگر برای ملاقات تمرین‌کننده الف به منزلش رفتند و مأموران جلوی آنها را گرفتند. درست همان موقع، با یکی از مأموران پلیس تماس گرفته شد. این تمرین‌کنندگان فوراً از ساختمان بیرون آمدند، سوار تاکسی شدند و آنجا را ترک کردند.

یک‌بار به تمرین‌کننده الف گفتم که یکی از اطاق‌های خانه‌اش، به راحتی از آپارتمان‌های مقابل، قابل مشاهده است و مأمورین لباس شخصی با دوربین می‌توانند هرکسی که به ملاقات او می‌آید را ببینند.

پس از همان روز، بیش از سی تمرین‌کننده بازداشت شدند. برخی زندانی و برخی محکوم به حبس در اردوگاه کار اجباری شدند.

تمرین‌کننده‌ای پس از آزادی از اردوگاه کار اجباری گفت که مأموران پلیس به او گفتند که آنها آپارتمان تمرین‌کننده الف را تحت‌نظر داشتند و برای مدتی طولانی، تماس‌های بسیاری از تمرین‌کنندگان دیگر را نیز شنود می‌کردند.

تمرین‌کننده «ب»

تمرین‌کننده ب درگیر پروژه‌های متعدد اعتباربخشی به فا بود. او همچنین کمک‌های بسیاری به من کرد و مرا تشویق می‌کرد که کوشاتر باشم.

اولین باری که به منزلش رفتم، متوجه شدم، درحالی‌که، تمرین‌کنندگان درحال رفت و آمد هستند، تلفن همراهی را روی میز گذاشته است.

تذکر دادم که موارد ایمنی تلفن همراه را رعایت کند. استفاده از تلفن همراه می‌تواند به نجات مردم کمک کند، اما اگر دقت نکنیم، مأموران پلیس می‌توانند از این وسیله برای ضبط و استراق سمع استفاده کنند.

وقتی نیک‌خواهی داشته باشیم و صمیمانه به ایمنی هم‌تمرین‌کنندگان توجه کنیم، هنگامی‌که در کنار تمرین‌کنندگان دیگر هستیم، اقدامات احتیاطی لازم را به‌عمل می‌آوریم. برای نمونه، باید ۳۰ دقیقه قبل از ملاقات با یک تمرین‌کننده‌، باطری تلفن همراه را برداریم، وقتی هم‌تمرین‌کننده‌ای به دیدارمان آمد نیز باید باطری تلفن همراه را برداریم و از تلفن‌های عمومی برای تماس با تمرین‌کنندگان استفاده کنیم.

اکنون، وقتی به منزل تمرین‌کننده ب می‌روم، او فوراً تلفن همراهش را خاموش می‌کند و آن را در اطاق دیگری قرار می‌دهد.

شماره تلفن ایمن

همسر یکی از تمرین‌کنندگان گاهی‌اوقات در جلسات فرمانداری محلی شرکت می‌کند. او شنید که شماره تلفن‌هایی را که در فرم‌های تعقیب قانونی جیانگ زمین فهرست شده‌اند، توسط مسئولین شنود می‌شوند. گرچه، به مسئولین محلی هنوز دستوری برای انجام کاری داده نشده است.

پیشنهاد می‌کنم از شماره تلفن‌هایی که در فرم‌های تعقیب قانونی جیانگ داده‌ایم، به هیچ وجه برای تماس با هم‌تمرین‌کنندگان استفاده نکنیم. برخی از هم‌تمرین‌کنندگان نمی‌خواهند پولی را که در سیم‌کارت‌شان ذخیره شده هدر بدهند، اما احساس می‌کنم که در غیر این‌صورت دربرابر ایمنی هم‌تمرین‌کنندگان دیگر بی‌توجه هستیم.

گرچه، محیط برای بسیاری از هم‌تمرین‌کنندگان به‌تدریج بی‌دردسرتر می‌شود، اما لازم است همواره مراقب ایمنی‌مان باشیم.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/1/28/154982.html