(Minghui.org) «پسر عمویم در تاریخ ۲۹ مه ۲۰۱۲ در حال دیدار با دوستش بازداشت شد. او در طول بازجویی پلیس به‌طور وحشیانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار گرفت و روز بعد درگذشت. او فقط ۵۰ سالش بود.»

عبارت بالا قسمتی از شکایت کیفری خانم وانگ لیهوا علیه جیانگ زمین رئیس جمهور سابق چین است که به آغاز آزار و شکنجه فالون گونگ متهم است. هم او و هم پسر عمویش یو شویی‌ژونگ به دلیل خودداری از رها کردن باورشان مکرراً بازداشت شدند. در حالی که او به اندازه کافی خوش شانس بود که از حبس جان سالم به در برده بود، آقای یو به‌دست مقامات کمونیست جان باخت.
خانم وانگ، جیانگ را مسئول مرگ پسر عمویش و مصیبت‌های خود ذکر کرد. در ادامه گزارش شخصی‌اش از آنچه بر او گذشته را ارائه می‌کنیم.

بازداشت های غیرقانونی و حبس

در اواسط ژانویه سال ۲۰۰۰، من در منزل تمرین‌کننده دیگری به‌طور غیرقانونی بازداشت و به مدت ۱۰ روز محبوس شدم. خانه‌ام نیز مورد تفتیش و غارت قرار گرفت. بعد از آن به یک مرکز شستشوی مغزی منتقل شدم.

در ۲۰ نوامبر همان سال، زمانی‌که برای دادخواهی از فالون گونگ به پکن رفتم، مأموران لباس شخصی در میدان تیان‌آن‌من مرا بازداشت کردند و به اداره پلیس چیانمن بردند. بعد به بازداشتگاه منطقه شوآن‌وو منتقل شدم.

شکنجه در بازداشتگاه

مأموران پلیس به صورتم سیلی و مرا وحشیانه لگد می‌زدند. آنها با چوب بامبو به استخوان‌های دست و پاهایم ضربه می‌زدند تا زمانی که از تاول پوشیده شدند. آنها همچنین تلاش می‌کردند با ریختن آب سرد دورن یقه لباسم مرا وادار کنند که تصویری از استاد لی هنگجی (بنیانگذار فالون گونگ) را بسوزانم و به این کار ادامه دادند تا زمانی که شلوارم خیس شد.

تا شب به‌شدت شکنجه شدم. بعد، آنها مرا در یک اتاق بدون پنجره حبس کردند. اتاق به‌قدری سرد بود که نمی‌توانستم جلوی لرزم را بگیرم. در هنگام حبس، ۱۴ نفر مجبور بودند از یک مسواک استفاده کنند.

فروپاشی خانواده

به این دلیل که برای دادخواهی از فالون گونگ به پکن رفتم، خانه‌ام غارت و اموالم توقیف شد. شوهرم مجبور شد از خانه برود و هر دوی ما بی‌خانمان شدیم.

آزار و شکنجه باعث شد که عذاب روانی بسیار زیادی به ما وارد شود و علاوه بر درد و رنج جسمی متحمل ضرر و زیان مالی نیز بشویم. جیانگ زمین باید به‌خاطر آسیب وارده به ما و سایر تمرین‌کنندگان فالون گونگ محاکمه شود.

گزارش‌های مربوط:

مرگ ناشی از آزار و شکنجه آقای یو شویی‌ژونگ در اداره پلیس بخش گایوشین
مرگ آقای یو شویی‌ژونگ یک روز پس از بازداشت

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/4/10/156229.html