(Minghui.org) در پینگدو، استان شاندونگ، بیش از ۷۰۰ تمرین‌کننده و خانواده‌شان شکایت کیفری‌ خود را علیه جیانگ زمین تنظیم کرده‌اند و از ادارۀ دادستانی عالی چین خواستار محاکمۀ رئیس جمهور سابق چین شده‌اند که آزار و شکنجه و خشونت علیه فالون گونگ را در سال ۱۹۹۹ راه اندازی کرد.

علاوه بر این، از تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۱۶ بیش از ۱۱۱۵ تن از سکنه پینگدو دادخواستی را در حمایت از پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ زمین امضاء کرده‌اند.

شهروندان در پینگدو، استان شاندونگ با امضای دادخواستی از دادگاه عالی خلق خواستار تعقیب قانونی جیانگ زمین شدند. رهبر سابق حزب کمونیست به آزار و شکنجه فالون گونگ متهم است.

هنگام جمع آوری امضاء، تمرین‌کنندگان به مردم بسیاری برمی‌خوردند که با شور و شوق پشتیبانی خود را ارائه می‌کردند.

یک مشتری در فروشگاهی اظهار داشت: «من نمی‌توانم جیانگ زمین را تحمل کنم. او جز آزار و شکنجه مردم خوب، هیچ کار خوبی برای شهروندان نکرده است. من از شما حمایت و این دادخواست را امضاء می‌کنم.»

خانمی ۵۰ ساله گفت: «فالون گونگ ابداً چیزی نیست که شما در تلویزیون مشاهده می‌کنید. خواهرم پرستار است. بیماری هپاتیت مادر همکارش پس از تمرین فالون گونگ بهبود یافت.»

http://en.minghui.org/html/articles/2016/4/12/156245.html